STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   

  • wyroby i usługi na najwyższym jakościowym poziomie technicznym z wykorzystaniem najlepszych technologii, gwarantujących bezpieczeństwo obsługi, niezawodność i satysfakcję Klientów 
  • systematyczną innowacyjność, rzetelność oraz otwartość i elastyczność na potrzeby oraz oczekiwania Klientów 
  • utrzymanie jednej z czołowych pozycji krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartej o własne oprogramowanie i bazę sprzętową
  • prowadzenie działalności w sposób zgodny z wymaganiami mających zastosowanie przepisów, norm i innych wymagań, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani i które dotyczą naszych wyrobów, działań i zasobów oraz aspektów środowiskowych i aspektów bezpieczeństwa pracy
  • ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności, przy równoczesnym zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska naturalnego
  • systematyczne rozszerzanie obszarów naszego działania i zwiększanie liczby Klientów krajowych i zagranicznych
  • troska o zdrowie i życie naszych pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku

Powyższe cele osiągamy przez:

  • systematyczne monitorowanie percepcji Klientów co do stopnia spełnienia zadeklarowanych wymagań i wykorzystanie opinii klientów do doskonalenia oferowanych wyrobów i świadczonych usług oraz do osiągnięcia wzrostu zadowolenia Klientów 
  •  ciągłego śledzenia i stosowania w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm, innych obowiązujących nas regulacji, a także trendów i postępu technicznego
  •  regularne ustalanie i aktualizowanie szczegółowych celów dotyczących jakości, środowiska i bhp na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji, skuteczne wdrażanie planów ich osiągania

 
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
   Drukuj    Napisz do nas e-mail