STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   

  •  uświadamianie pracownikom znaczenia spełnienia wymagań Klientów, wymagań przepisów oraz znaczenia ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, a także tworzenie warunków zaangażowania pracowników w osiąganie celów
  • korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców materiałów i usług, spełniających określone wymagania jakościowe, środowiskowe i bhp
  • systematyczne rozwijanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych pracowników oraz doskonalenie warunków środowiska pracy i infrastruktury
  • podejmowanie działań systemowych mających na celu zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym
  • eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy
  • dokonywanie systematycznej identyfikacji oraz analizy zagrożeń i ryzyka zawodowego, a następnie podejmowanie działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych
  • wykorzystywanie nowoczesnych technik zarządzania, w szczególności stosowania wspomagania informatycznego w zarządzaniu procesami
  • ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonujących zintegrowanych systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy spełniających wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007

Zarząd MIKRONIKI oraz pracownicy zaangażowani są w realizację polityki jakości, ochrony środowiska i bhp oraz ustalonych celów. Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów założonych w niniejszej polityce jakości, ochrony środowiska i bhp.

Poznań, 4 stycznia 2018 r.

Prezes Zarządu


Ryszard Janowicz

 

 
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
   Drukuj    Napisz do nas e-mail