STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   

Celem SZBI jest osiągnięcie poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

  • będzie gwarantował pełną ochronę przetwarzanych informacji oraz zapewni ciągłość procesu ich przetwarzania
  • zapewni zachowanie właściwego poziomu poufności, integralności i dostępności informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich systemach jej przetwarzania
  • ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
  • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji
  • zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa informacji posiadanych i powierzonych

Powyższe cele realizowane są przez:

  • wyznaczenie ról i odpowiedzialności w zakresie utrzymania SZBI
  • stosowanie przez użytkowników polityk, instrukcji oraz procedur określających sposób ochrony informacji
  • przegląd i aktualizację polityk, instrukcji oraz procedur
  • podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Szczególną rolę w SZBI odgrywa kształtowanie świadomości użytkowników w zakresie zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji. Zasady dotyczące organizacji i cyklicznego przeprowadzania takich szkoleń zostały określone w odpowiednich dokumentach SZBI.

 
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
   Drukuj    Napisz do nas e-mail