STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: odo@mikronika.com.pl

Ponadto Mikronika oświadcza, iż nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania.

Cel i podstawa przetwarzania

Zarejestrowane w Mikronice dane osobowe służą nam (lub podmiotom trzecim działającym w naszym imieniu) do realizacji naszych wspólnych celów biznesowych (np. udzielaniu odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji zawartych umów i zleceń, udostępniania Państwu informacji oraz przedstawianiu ofert) i są przetwarzane przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Pozyskane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy oraz przetwarzamy wyłącznie do celów, o których zostali Państwo poinformowani, za wyjątkiem sytuacji, w których pozyskiwanie, przetwarzanie oraz wykorzystywania danych osobowych:

  • następuje w celu, który jest w sposób bezpośredni powiązany z celem pierwotnym, w którym te dane zostały pozyskane
  • wymagane jest dla celów przygotowania, negocjowania oraz wywiązywania się z zawartej lub zawieranej z Państwem umowy
  • wymagane jest z powodu istnienia obowiązku prawnego lub w związku z wezwaniem otrzymanym od uprawnionych organów
  • jest niezbędne w celu ochrony roszczeń prawnych w stosunku do Mikroniki w tym uczestniczenia przez Mikronikę w sprawach sądowych w charakterze pozwanego
 
 
| 1 | 2 | 3 |  
   Drukuj    Napisz do nas e-mail