STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Funkcje automatyki w głębi sieci > Systemy transmisji danych

Sterownik SO-55 jest modułowym  urządzeniem komunikacyjno-sterującym (koncentratorem), wchodzący w skład urządzeń stacyjnych SO-5 produkcji Mikroniki. Koncepcja budowy SO-55 opiera się na idei odczytu danych z urządzeń zewnętrznych (z użyciem protokołu właściwego dla tego urządzenia), zestandaryzowaniu ich, umieszczeniu danych w bazie a następnie udostępnienie tych danych innym urządzeniom fizycznym komunikujących się z SO-55 bądź urządzeniom wirtualnym będącym modułami programowymi w koncentratorze.Sterownik komunikacyjny SO-55

Bazując na rodzinie sprzętowej SO-55 możliwe jest uzyskanie urządzeń spełniających różne funkcje w systemie.
Sterownik SO-55 pracujący jako konwerter może realizować szeroko rozumianą konwersję protokołów dla różnych urządzeń i systemów. Konwersja ta jest realizowana wielokanałowo i wielowątkowo.
Sterownik SO-55 pracujący jako koncentrator zabezpieczeń umożliwia obsługę większości zabezpieczeń występujących na stacjach energetycznych wszystkich poziomów napięć. Posiada możliwość podłączenia wielu typów zabezpieczeń cyfrowych różnych producentów. Umożliwia też realizację funkcji automatyk lokalnych np. blokad międzypolowych. Może także komunikować się z kilkoma zdalnymi centrami dyspozytorskimi (KDM, ODM, ZDM, RDR). Wszystkie wejścia komunikacyjne są izolowane galwanicznie.
Sterownik SO-55 pracujący jako sterownik komunikacyjny umożliwia obsługę pracujących na stacjach sterowników polowych w konfiguracji rozproszonej lub scentralizowanej. Umożliwia też realizację funkcji sterujących i automatyki współpracując ze sterownikami polowymi. Dokonuje wtedy testowanie poprawności komend sterowniczych, kontroli uprawnień, kontrolę czasu życia komendy sterowniczej i wiele innych.
Sterownik SO-55 pracujący jako regulator napięcia transformatora umożliwia sterowanie przekładnią transformatora w celu utrzymania na zadanym poziomie napięcia na wybranych szynach stacji oraz zadanego poziomu mocy biernej przepływającej przez poszczególne transformatory. Regulator korzysta z dostępnych pomiarów dotyczących transformatorów i przez odpowiedni algorytm wyznaczane są sygnały sterujące.

Funkcje dodatkowe jakie mogą być realizowane przez sterownik SO-55 przedstawiają się następująco:

  • koncentrator danych z rozproszonych rejestratorów zakłóceń z zapisem danych do pamięci flash
  • realizacja telemechaniki i automatyki rozproszonej lub mieszanej
  • realizacja funkcji kontroli spełnienia funkcji poprawności rozkazów sterowniczych
  • realizacja blokad programowych, sekwencji sterujących oraz wybranych regulatorów i automatyk
  • przesyłanie stanów łączników i urządzeń (zdarzeniowo lub przez tablicę stanów)
  • możliwość filtrowania informacji przychodzących z wielu podłączonych urządzeń oraz przesyłanie tak obrobionych danych do wybranych urządzeń lub odbiorców
  • możliwość odłączenia sterowania zdalnego z jednoczesną rejestracją tego faktu oraz monitoringiem przychodzących poleceń sterowniczych
  • możliwość dołączenia do „telegramu informacji” o zdarzeniach z różnych urządzeń
  • oraz wiele innych

 

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail