STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Aplikacje > System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB

Struktura systemu
Przykładowa architektura SYNDIS ESB, przewidziana do pracy z ośmioma transformatorami, jest pokazana na poniższym rysunku:

Schemat blokowy modułów monitorowania transformatorów (TMM – Transformer Monitoring Module)

W czasie rzeczywistym zbierane są informacje z istniejącego systemu nadzoru stacji (SSiN), koncentratorów, sterowników, przetworników i czujników. Gromadzone są też dane off-line, wprowadzone z klawiatury oraz z dokumentów w postaci elektronicznej. System generuje zbiorcze sygnały ostrzegawcze, alarmowe i awaryjne informujące o stanie całego transformatora oraz jego fizycznych i umownych podzespołów.

System podaje prawdopodobną przyczynę wystąpienia zaburzenia oraz sugeruje sposób dalszego postępowania. System, także na bieżąco, oblicza prognozy obciążeniowe, jakie w określonym przedziale czasu nie powinny spowodować przekroczenia dopuszczalnych temperatur dla obciążeń znamionowych, awaryjnych długotrwałych i awaryjnych krótkotrwałych.

SYNDIS ESB umożliwia tworzenie, drukowanie i udostępnianie wydruków, wykresów, histogramów oraz raportów w postaci tabel i wykresów.

Do opracowanego systemu wprowadzono bazę specjalistycznej wiedzy,  dzięki temu uzyskano funkcjonalności systemu eksperckiego. Wykorzystano sprawdzone mechanizmy zbierania danych, archiwizacji, przygotowywania wykresów i raportów, dzięki czemu uzyskano pożądaną stabilność pracy. Opracowano  i wdrożono symulację i predykcję  zachowania transformatora przy zmianie warunków obciążenia i innych warunków zewnętrznych. Udoskonalono modele zachodzących zjawisk. Umożliwiono dowolną agregację pomiarów oraz innych danych. Możliwe jest prezentowanie wyników w postaci dowolnych wykresów, raportów, zestawień tabelarycznych oraz innej formy prezentacji danych.

Podsumowując, warto monitorować urządzenia pierwotne za pomocą SYNDIS ESB.  [-]

 
 
| 1 | 2 |  
   Drukuj    Napisz do nas e-mail