STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
Aplikacje > System obszarowy z podziałem uprawnień

System SYNDIS posiada możliwość pracy jako system obszarowy z podziałem uprawnień. Przy podziale całego nadzorowanego terenu na mniejsze obszary, zarządzane przez jednostki rejonowe, istnieje dodatkowo możliwość wprowadzenia podziału uprawnień zgodnie z kompetencjami użytkowników. System SYNDIS pozwala na skuteczne nadzorowanie całego zarządzanego terenu, przy zachowaniu możliwości wymiany danych pomiędzy rejonami, takich jak na przykład stany obiektów oraz wartości pomiarów urządzeń w terenie.

System posiada duże możliwości konfiguracyjne, pozwalające na współpracę wielu modułów i aplikacji:

 • System nadzoru doradztwa i sterowania (SYNDIS RV)
 • System rejestrowania wyłączeń na sieci, planowania prac i dziennika dyspozytorskiego (SYNDIS OMS)
 • System nadzoru nad farmą wiatrową (SYNDIS MicroScada)
 • System automatyki stacji (SYNDIS SO-5)
 • System gospodarki energią (SYNDIS Energia)
 • System oceny jakości energii (SYNDIS PQ)
 • System zarządzania siecią WN (SYNDIS EMS)
 • System zarządzania siecią SN (SYNDIS DMS)
 • System monitoringu urządzeń pierwotnych (SYNDIS ES)
 • System ochrony technicznej - p.poż., przeciwwłamaniowy (SYNDIS Argus)

Przykładem jest system zarządzania siecią energetyczną typu SCADA/NMS/DMS, realizujący funkcje nadzoru i sterowania typu SCADA, łącznie z elementami wizualizacji, długookresowego gromadzenia i analizy danych, wspomagania decyzji eksploatacyjnych w warstwie NMS. Taki system może być zbudowany w oparciu o elementy systemu SYNDIS SO-5SYNDIS RV. Na poziomie zarówno centralnym, jak i lokalnym dostępne są środki służące do zbierania i gromadzenia informacji z obiektów. Przy w pełni sprawnej strukturze komunikacyjnej wszystkie rozproszone obiekty korzystają z serwera centralnego. W momencie awarii istnieje możliwość przejścia w oddalonym obiekcie na pracę autonomiczną, tzw. wyspową. Korzysta się wtedy z danych zgromadzonych na serwerze lokalnym, zainstalowanym w poszczególnych ośrodkach.

W celu sprawnego zarządzania sieciami energetycznymi na danym obszarze, proponujemy następujące rozwiązanie. System centralny może być zbudowany w oparciu o serwery systemu SYNDIS RV pracujące w technologii klastrowej. Każda ze zdalnej lokalizacji posiada lokalny koncentrator danych oraz lokalne serwery pracy wyspowej. Serwery lokalne, funkcjonujące w trybie pracy wyspowej, umożliwiają przejęcie kontroli nad pracą w danej lokalizacji, gdy dochodzi do awarii serwerów centralnych lub awarii łączności między centralą a oddziałem. W lokalizacjach oddalonych terminalami systemu SYNDIS RV mogą być stanowiska lokalne, oparte na panelach wielomonitorowych typu PWM, produkcji MIKRONIKI. W systemie możliwe jest również zainstalowanie web serwera systemu SYNDIS RV, który pełni wtedy dwojaką rolę:

 • w trybie normalnym umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do funkcji systemu przez przeglądarkę internetową
 • w trybie awaryjnym systemu centralnego stanowi rezerwową instalację dla serwera klastrowego


cd na następnej stronie...

 
 
| 1 | 2 |  
   Drukuj    Napisz do nas e-mail