STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Aplikacje > System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej

Jakość energii elektrycznej (JEE) jest definiowana, zgodnie z odnośnymi normami i rozporządzeniami, przez zespół parametrów określających użyteczność energii dostarczanej do odbiorców. Na JEE wpływa wiele czynników zakłócających napięcia, częstotliwości i prądy występujące w sieci. Pomiary wspomnianych parametrów dokonywane są przez analizatory jakości energii SO-52v11-eME, natomiast zbieranie danych i ich analiza odbywa się za pomocą oprogramowania systemowego SYNDIS PQ, zbierającego dane z analizatorów w trybie on-line lub off-line. Sposób działania całego systemu oceny JEE został przedstawiony na schemacie blokowym prezentowanym poniżej.

Schemat blokowy oceny jakości energii w systemie SYNDIS PQ

Analizatory jakości energii SO-52v11-eME na bieżąco monitorują wszystkie niezbędne parametry. Dane udostępniane są zdarzeniowo (zapady napięcia, prądy udaru, wzrosty napięcia, przerwy itp.) lub w postaci plików COMTRADE lub PQDIF. System może być wyposażony w mapę instalacji i dziennik zdarzeń. Użytkownik ma możliwość dostępu do raportów, wykresów i innych danych o JEE za pomocą rozwiązań bazujących na technologii strony internetowej.

cd na następnej stronie...

 
 
| 1 | 2 |  
   Drukuj    Napisz do nas e-mail