STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Podzespoły > Moduły rodziny SO-51

Sterownik polowy typu SO-51 jest przeznaczony do bezpośredniego, scentralizowanego sterowania dowolnymi polami w stacjach najwyższych oraz średnich napięć.

Doprowadzone sygnały o stanie łączników, pozwalają na realizację blokad polowych bezpośrednio w sterowniku. Komunikacja z jednostką integrującą funkcję blokad w stacji, np. SO-55 lub innymi jednostkami SO-51, umożliwia realizację blokad międzypolowych. Elementy wykonawcze dużej mocy (300W DC) pozwalają na sterowanie aparaturą łączeniową bez przekaźników pośredniczących.

Specjalizowana konstrukcja zapewnia wymaganą kompatybilność elektromagnetyczną i odporność na warunki środowiskowe. Sterowanie może być realizowane ręcznie lub zdalnie, przez doprowadzone sygnały binarne albo transmisję danych. Liczba obsługiwanych łączników wynosi do 14, a liczba pól do 48.

Sterownik polowy SO-51 jest gotowym urządzeniem, wyposażonym we wszystkie elementy potrzebne do zdalnego, lokalnego lub ręcznego sterowania polem w trybie normalnym, rezerwowym lub testowym. Sterownik jest montowany w szafach sterowniczych.


 Folder > SO-51 sterownik polowy [2,727kB]

 WEJ-061 (wejścia dwustanowe)
 WEJ-065 (pakiet testujący)
 WEJ-066 (pakiet testujący)
 WEJ-068 (pakiet testujący)
 WEJ-168 (pakiet testujący)
 WYJ-074 (wyjścia dwustanowe)
 ZWS-021 (pakiet zabezp. wyjść sterujących)


WEJ-061 (wejścia dwustanowe)

Pakiet WEJ-061 zapewnia stałe zabezpieczenie prądowe obiektowych obwodów sygnalizacji. Pakiet posiada 16 wejść 220V/5mA DC. Na elewacji pakietu znajduje się 16 diod LED, sygnalizujących stan każdego wejścia po stronie 24V DC. Wszystkie styki posiadają wspólny biegun odniesienia. [-]


Przykładowy pakiet WEJ-061

 


WEJ-065 (pakiet testujący)

Pakiet WEJ-065 jest przeznaczony do testowania działania pakietów WEJ-061. Posiada on 4 kanały umożliwiające testowanie do czterech niezależnych obwodów sygnalizacji. Dwa razy w ciągu doby program załącza przekaźniki na okres 20 ms, podając na wszystkie wejścia pakietów WEJ-061 napięcie +220V, a następnie 0V i odczytuje stany wejść. Błędne stany sygnalizowane są do centrum.

Sygnał testowania wystawiony zostaje przez pakiet PWE-401 (złącze S). Odpowiednio połączone układy monowibratorów uniemożliwiają jednoczesne wystawienie sygnałów TEST_PLUS i TEST_MINUS oraz zapobiegają załączeniu wyjść testujących na stałe. [-]


Przykładowy pakiet WEJ-065

 


WEJ-066 (pakiet testujący)

Pakiet WEJ-066 przeznaczony jest do testowania działania pakietów WEJ-061. Dwa razy w ciągu doby program załącza przekaźniki na okres 20 ms podając na wszystkie wejścia pakietów WEJ-061 napięcie +220V, a następnie 0V i odczytuje stany wejść. Błędne stany sygnalizowane są do centrum.

Sygnał testowania wystawiony zostaje przez pakiet PWE-103. Odpowiednio połączone układy monowibratorów uniemożliwiają jednoczesne wystawienie sygnałów TEST_PLUS i TEST_MINUS oraz zapobiegają załączeniu wyjść testujących na stałe. [-]

 


WEJ-068 (pakiet testujący)

Pakiet WEJ-068 przeznaczony jest do testowania działania pakietów WEJ-061. Dwa razy w ciągu doby program załącza przekaźniki na okres 20 ms podając na wszystkie wejścia pakietów WEJ-061 napięcie +220V, a następnie 0V i odczytuje stany wejść. Błędne stany sygnalizowane są do centrum.

Sygnał testowania wystawiony zostaje przez pakiet PWE-103. Odpowiednio połączone układy monowibratorów uniemożliwiają jednoczesne wystawienie sygnałów TEST_PLUS i TEST_MINUS oraz zapobiegają załączeniu wyjść testujących na stałe.

Pakiet posiada 4 wyjścia do testów „PLUS” i 4 wyjścia do testów „MINUS”. Wyjścia testujące są odseparowanie galwanicznie od siebie. [-]


Przykładowy pakiet WEJ-068

 


WEJ-168 (pakiet testujący)

Pakiet WEJ-168 jest zmodernizowaną wersją pakietu WEJ-068 i przeznaczony jest do testowania pakietów WEJ-061. Dwa razy w ciągu doby program załącza przekaźniki na okres 20 ms podając na wszystkie wejścia pakietów WEJ-061 napięcie +220V, a następnie 0V i odczytuje stany wejść. Błędne stany sygnalizowane są do centrum.

Sygnał testowania wystawiony zostaje przez pakiet PWE-103. Odpowiednio połączone układy monowibratorów uniemożliwiają jednoczesne wystawienie sygnałów TEST_PLUS i TEST_MINUS oraz zapobiegają załączenie wyjść testujących na stałe.

Pakiet posiada 4 wyjścia do testów „PLUS” i 4 wyjścia do testów „MINUS”. Wyjścia testujące są odseparowanie galwanicznie od siebie.[-]


Przykładowy pakiet WEJ-168

 


WYJ-074 (wyjścia dwustanowe)

Pakiet WYJ-074 to interfejs obiektowy sterowań. Umożliwia zdalne uaktywnianie/blokowanie wszystkich przekaźników pakietu jednocześnie. Posiada on 8 wyjść o następujących parametrach: maksymalny prąd przewodzenia 220V/2A DC, maksymalny prąd wyłączenia 220V/0,2A, każde wyjście jest reprezentowane przez dwa szeregowo połączone styki zwierne oraz dodatkowo styki przekaźnika głównego – silnoprądowego. Na elewacji pakietu znajdują się diody sygnalizujące numer załączanego wyjścia. [-]


Przykładowy pakiet WYJ-074

 


ZWS-021 (pakiet zabezp. wyjść sterujących)

Pakiet ZWS-021 kontroluje na drodze analogowej poprawność załączenia matrycy wyjściowej, podaje napięcie 24V DC do przekaźników obiektowych pośredniczących na pakietach WYJ. Połączenie pakietów ZWS-021 z pakietami PWY-201 i PEW-401 następuje przez styki adapterów ADP-002 i ADP-006.

Wyjścia stykowe mogą rozłączyć prąd 0,2A DC przy obciążeniu rezystancyjnym (przy napięciu 220V). Na elewacji znajdują się diody sygnalizujące stan pakietu. [-]


Przykładowy pakiet ZWS-021
 
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail