STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v11 > MWS-436

Moduł wejść dwustanowych MWS-436 zastąpił MWS-41x. Moduł MWS-436 przeznaczony jest do akwizycji zmian stanów wejściowych i naliczania impulsów z wejść cyfrowych w ramach realizacji rozproszonej telemechaniki za pomocą sterownika polowego lub we współpracy z innymi urządzeniami obiektowymi systemu SYNDIS. Moduł wejść dwustanowych posiada 64 wejścia, które rejestrują zmiany stanów lub naliczają impulsy o napięciu do 48V DC.

Każde z wejść może być zdefiniowane jako sygnalizacyjne lub impulsowe.
Dla wejść sygnalizacyjnych prowadzone jest zbieranie zmian stanów wejściowych. Wykryte zmiany mogą być zapisywane w cyklicznym buforze zdarzeń, w pamięci podtrzymywanej bateryjnie, o pojemności wystarczającej do zapisania 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem jego wystąpienia.
Dla wejść impulsowych naliczane są impulsy na wejściach, których rodzaj i polaryzacja może być zdefiniowana osobno dla każdego wejścia.

Wejścia dwustanowe są separowane galwanicznie od części cyfrowej oraz od zasilania. Między sobą wejścia są separowane w 8 grupach po 8 wejść. Dodatkowo na elewacji umieszczone są diody LED służące do sygnalizacji stanu każdego z wejść.

Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym odbywa się przez nieseparowaną galwanicznie magistralę LVDS. Do magistrali można podłączyć maksymalnie 16 pakietów MWS-436. Moduł posiada także serwisowy interfejs RS-232 służącą do testowania i parametryzowania układu. [-]

 


Przykładowy pakiet MWS-436

 

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail