STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
System SYNDIS - NMS/SCADA
Sieć dystrybucyjna - DMS
Sieć przesyłowa - EMS
Zarządzanie pracami - OMS
Mobliny system - MOS
Współpraca IT/OT
Moduł FDIR
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Lokalizacja uszkodzeń, eliminacja, rekonfiguracja - FDIR

Moduł FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration) jest zbiorem funkcjonalności systemu SCADA DMS SYNDIS RV, realizujących algorytmy wykrywania, izolacji zwarć i automatycznej rekonfiguracji w inteligentnej sieci SN i nN. System zapewnia lokalizację miejsc uszkodzeń w sieci SN-nN, eliminację uszkodzonych odcinków sieci przez ich wyłączenie z użyciem zdalnie sterowanej aparatury łączeniowej oraz rekonfigurację sieci w celu przywrócenia zasilania dla jak największej liczby odbiorców pozbawionych napięcia w wyniku awarii.

Sterowania obiektami są realizowane przez serwer systemu SCADA SYNDIS RV, zgodnie z sekwencją obliczoną przez algorytm modułu FDIR. System SYNDIS RV posiada komplet narządzi zapewniających bezpieczeństwo operacji łączeniowych wykonywanych przez moduł FDIR. Algorytm wyposażony jest w szereg zabezpieczeń automatycznych i ręcznych, dzięki którym nie dopuści do wykonania niewłaściwych sterowań.

Urządzenia produkcji Mikronika, instalowane w głębi sieci SN współpracujące z modułem FDIR:

  • SO-54SR-111-REK – obsługa reklozera THO-RC27
  • SO-54SR-101-REK – obsługa reklozera GVR
  • SO-54SR-141-REK – obsługa wyłącznika wnętrzowego VB-4 (retrofit)
  • SO-52v21-AUT – obsługa rozłączników np. THO-24, NXB oraz stacji wnętrzowych
  • USP-120-41 – obsługa rozłączników np. THO-24, NXB oraz stacji wnętrzowych
  • SO-54SR-301 – obsługa APZ-20, niezależnego sygnalizatora i analizatora przepływu prądów zwarciowych

Wszystkie urządzenia posiadają wbudowany rejestrator zakłóceń oraz spełniają normę PN-EN 62351 w zakresie bezpieczeństwa protokołów komunikacyjnych. [-]


 Folder > FDIR - moduł programowy w systemie DMS SCADA SYNDIS RV [1,644kB]
 Artykuł w czasopiśmie "AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA" 2018 nr 12 - dotyczący "Kierunków rozwoju systemu FDIR oraz urządzeń z nim współpracujących..." [506kB]
 
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail