STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
System SYNDIS - NMS/SCADA
Sieć dystrybucyjna - DMS
Sieć przesyłowa - EMS
Zarządzanie pracami - OMS
Mobliny system - MOS
Współpraca IT/OT
Moduł FDIR
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Mobliny system zarządzania pracami brygad i pogotowia - MOS

Aplikacja MOS (Mobile OrderS) służy do współpracy systemu klasy SCADA z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system operacyjny Windows7/Windows8. Aby współpraca była możliwa, należy zapewnić dwukierunkową komunikację między systemem dyspozytorskim a urządzeniami mobilnymi.

Funkcjonalności aplikacji MOS:

  • przekazywanie zlecenia z systemu SCADA na urządzenie mobilne
  • możliwość przyjęcia (akceptacji) zlecenia lub odrzucenia go przez brygady w terenie - Rys. 1
  • możliwość oznaczenia wykonania prac (w drodze, na miejscu, potwierdzenie wykonania czynności przez oznaczenie jako pomyślnie lub niepowodzenie) - Rys. 2
  • otrzymywanie przez Dyspozytora bieżących informacji o statusie zlecenia oraz bieżącej lokalizacji GPS urządzenia/brygady (dostępny, niedostępny, w drodze do zlecenia, na miejscu zlecenia)
  • przesyłanie informacji o wykonaniu prac do dziennika dyspozytorskiego oraz odwzorowanie ich w systemie dyspozytorskim 
  • prezentacja na urządzeniu mobilnym zleceń oraz danych o wykonywanych pracach


Rys. 1. Przykładowy zrzut ekranu z urządzenia mobilnego po automatycznym przekazaniu brygadzie zleceń. Trafiają one do zakładki „Nowe” i oczekują na akceptację wykonania lub odrzucenie


Rys. 2. Przykładowy zrzut ekranu po przyjęciu zlecenia do realizacji (zlecenie znalazło się w zakładce „Przyjęte”). Należy zmienić jego stan na „na miejscu”.


Na schemacie systemu SCADA może być wyświetlana aktualna pozycja pojazdu pogotowia, przez co jest możliwość bieżącego śledzenia postępu realizacji zlecenia - Rys. 3.

Rys. 3. Wyświetlanie bieżącej pozycji brygady pogotowia na schemacie systemu SCADA
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail