STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
System SYNDIS - NMS/SCADA
Sieć dystrybucyjna - DMS
Sieć przesyłowa - EMS
Zarządzanie pracami - OMS
Mobliny system - MOS
Współpraca IT/OT
Moduł FDIR
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Zarządzanie pracami planowymi, reklamacjami, awariami i dziennikiem zdarzeń - OMS

SYNDIS RV posiada moduł SYNDIS OMS (Outage Management System), służący do obsługi wyłączeń na sieci energetycznej. Jest aplikacją, która pozwala na przeglądanie rejestrów i szczegółowego opisu zdarzeń powodujących przerwy w zasilaniu, zarejestrowanych przez SYNDIS RV.

Podstawowym zadaniem tego modułu jest analiza zmian sieci energetycznej i odnajdowanie zdarzeń powodujących utratę zasilania w jej poszczególnych fragmentach. Zadanie to oparte jest na analizie topologicznych powiązań poszczególnych elementów. Dlatego ważne jest, aby przed uruchomieniem modułu sprawdzić poprawność odwzorowania rzeczywistego stanu sieci na schematach w SYNDIS RV. W przypadku wykrycia utraty zasilania, moduł zapamiętuje informacje związane z tym zdarzeniem i przypisując mu unikatowy numer, tworzy tzw. wyłączenie. Obsługa ma możliwość zadekretowania go jako planowanego lub nieplanowanego (zwykle jest to awaria).

Moduł SYNDIS OMS posiada kilka funkcjonalności charakterystycznych dla tego typu oprogramowania.

Utworzenie wyłączenia
W momencie wykrycia utraty zasilania na fragmencie sieci energetycznej moduł tworzy nowy obiekt w bazie danych – tzw. wyłączenie. Każde wyłączenie związane jest nierozerwalnie z pojedynczym zdarzeniem na sieci, z otwarciem łącznika lub z założeniem rozmostkowania na linii, powodującym przerwę w zasilaniu sieci. Jednocześnie zdarzenie przychodzi do modułu z Dziennika Zdarzeń, gdzie nadawany jest mu unikatowy identyfikator. W wyłączeniu zapamiętywana jest także lista obiektów, które utraciły zasilanie. Obiekty te to obwody (stacje, obwody niskiego napięcia) pozbawione zasilania w momencie zajścia zdarzenia inicjującego.

Zlecenie/Zdarzenie
Każde z wyłączeń występujących na sieci można powiązać z jakimś zdarzeniem, w którym biorą udział służby ruchowe lub eksploatacyjne. W ramach jednego zdarzenia można zgrupować wiele wyłączeń. Zwykle takie zdarzenie może być odwzorowane w systemie zarządzania pracami planowymi i wtedy jest dodatkowo powiązane ze zleceniem na pracę. W zależności od stopnia integracji z innymi narzędziami wspomagającymi, w ramach systemu SYNDIS OMS element grupujący nazywa się Zdarzeniem lub Zleceniem.

Dekretowanie
Po wygenerowaniu nowego wyłączenia w Dzienniku Zdarzeń pojawi się Flaga określająca typ wyłączenia. Określenie typu wyłączenia to „Dekretowanie”. Każde wyłączenie można zadekretować na jeden z sześciu sposobów: zdarzenie niezadekretowane, praca planowa, nieznana praca planowa, awaria na sieci, samoczynne ponowne załączenie (SPZ), wyłączenie anulowane (testowe, pomyłkowe).

Lista Wyłączeń i Lista Zleceń
„Lista Wyłączeń” oraz „Lista Zleceń” to nowa funkcjonalność w systemie SYNDIS RV, w której można przeglądać wszystkie wyłączenia i zlecenia generowane przez moduł RADOSC (Rv ADvanced Ocn Soap Client).

SYNDIS OMS jest również dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail