STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Gospodarki energią
Automatyki stacji - SAS
Informacji masowej
Monitoringu urządzeń pierwotnych
Oceny jakości energii
Ochrony technicznej
Smart Audit
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
System Gospodarki Energią

System bilansowania mediów energetycznych SYNDIS Energia

Jest to kompleksowe oprogramowanie typu EMS, ukierunkowane na akwizycję danych pomiarowych oraz analizy i rozliczania mediów energetycznych: energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz innych nośników energii. System oferuje efektywne narzędzia dla gospodarki energią i działalności komercyjnej na rynku energii.

Nowoczesna architektura umożliwia dostosowanie funkcji systemu do wymagań i specyfiki:

 • spółek dystrybucyjnych i handlowych
 • elektrowni i elektrociepłowni
 • przedsiębiorstw dostarczających media energetyczne, takie jak: ciepło, gaz, woda, para itp.
 • zakładów przemysłowych

SYNDIS Energia może pracować niezależnie lub stanowić element Systemu Nadzoru, Doradztwa i Sterowania SYNDIS, tworząc z nim spójne narzędzie NMS/EMS do monitorowania, sterowania, bilansowania i raportowania produkcji lub poboru mediów energetycznych.

Podstawowe cechy systemu SYNDIS Energia

 • zdalny odczyt danych pomiarowych przez łącza stałe, komutowane, bezprzewodowe, takie jak: RS-485, pętla prądowa, światłowód, radio, GSM/GPRS, sieć LAN, łącza telefoniczne
 • rozbudowany moduł raportowania
   
   • bilanse energii za wybrane przedziały czasowe i analizy mocy maksymalnych w miesiącu
   • możliwość tworzenia przez użytkownika raportów opartych o formuły arytmetyczne z zestawów pomiarowych
   • raporty energii godzinowej w poszczególnych dniach miesiąca i profile energii za wybrane przedziały czasowe
   • prezentacja wyników obliczeń w postaci wykresów graficznych i tabel  
     
 • narzędzia wspomagające uczestnictwo w Rynku Energii
   
   • moduł do prognozowania w oparciu o metody arytmetyczne, plany produkcji lub sieci neuronowe
   • moduł planowania zapotrzebowania na energię
   • moduł rozliczania realizacji kontraktów
   • moduł analiz i zarządzania portfelami kontraktów
   • moduł wymiany informacji z systemami WIRE lub SCADA wspomaganie gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie, obliczanie energochłonności, rozliczanie kosztów energii dla wydziałów lub w ramach przedsiębiorstwa


 Folder > SYNDIS Energia.pdf [3,880kB]
 
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail