STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Sterowniki
Koncentratory danych
Przetworniki pomiarowe
Zabezpieczenia SN
Synchronizatory
Automaty SZR
Centralna sygnalizacja
Serwery czasu
Pozostałe
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Urządzenia > Automatyka stacji > Koncentratory danych


 SO-55 - Koncentrator
 SO-55B-KSP - Koncentrator
 SO-5S-KZ - Koncentrator zabezpieczeń
 MSG-6xx - Moduł komunikacyjny GPRS/UMTS
 MSG-701 - Router


SO-55 - Koncentrator

Urządzenie SO-55 jest modułowym sterownikiem komunikacyjno-sterującym, wchodzącym w skład urządzeń stacyjnych SO-5. Koncepcja budowy koncentratora SO-55 opiera się na idei odczytu danych z urządzeń zewnętrznych z użyciem protokołu właściwego dla danego urządzenia, zestandaryzowaniu ich, umieszczeniu w bazie danych a następnie udostępnieniu tych danych innym urządzeniom komunikującym się z koncentratorem, bądź urządzeniom wirtualnym będących modułami programowymi w koncentratorze.

SO-55 może pracować jako:

 • koncentrator zabezpieczeń
 • stacyjny sterownik komunikacyjny
 • regulator napięcia transformatora
 • konwerter protokołów
 • wykonania mieszane np. stacyjny sterownik komunikacyjny z rozszerzoną możliwością obsługi zabezpieczeń

Jako koncentrator zabezpieczeń umożliwia obsługę większości zabezpieczeń, pracujących na stacjach energetycznych. Możliwość zmiany ilości modułów i rekonfiguracji koncentratora pozwala na dodawanie kanałów komunikacji z nowymi aparatami.

Podstawowe ceny sterownika SO-55 jako koncentratora zabezpieczeń:

 • współpraca z zabezpieczeniami cyforwymi w rozdzielniach wszystkich poziomów napięć
 • możliwość jednoczestnego podłączenia wielu typów zabezpieczeń cyfrowych różnych producentów jak np. ABB, AEG, Alstom, Elkomtech, ITR, JMTronic, Polon, REFA, Schneider, Siemens, ZEG
 • możliwość współpracy z innymi urządzeniami IED
 • możliwość współpracy przez dowolne media komunikacyjne: RS-232, RS-458, modem, Ethernet, światłowód
 • praca w dowolnej topologii połączeń: gwiazda, magistrala, mieszana
 • jednoczesna obsługa zabezpieczeń lub pooling grupowy
 • przesyłanie zdarzeniowe stanów łączników i urządzeń przez tablicę stanów
 • możliwość zdalnej komunikacji z zabezpieczeniami przez pracowników wydziałów zabezpieczeń, praca w tzw. łączu inżynierskim w protokole prywatnym zabezpieczenia
 • możliwość łączenia zabezpieczeń cyfrowych z systemami Scada i EMS
 • modułowa konstrukcja pozwalająca na konfigurację sprzętu zgodnie z potrzebami użytkownika oraz możliwość rozbudowy
 • możliwość redundancji wybranych elementów w celu podniesienia współczynnika dyspozycyjności systemu
 • w przypadku uszkodzenia łącza transmisyjnego koncentrator pracuje w trybie rejestratora zdarzeń a odczyt nagromadzonych danych następuje po powrocie transmisji – ta funkcja działa niezależnie dla każdego kanału komunikacyjnego
 • synchronizacja cechy czasu w podłączonych urządzeniach i wiele innych [-]

Przykładowe urządzenie SO-55

 

 


SO-55B-KSP - Koncentrator

Sterownik SO-55B-KSP jest przeznaczony do prowadzenia monitoringu i sterowania urządzeń wchodzących w skład systemu DCM-100 (moduły wejścia/wyjścia) oraz innych dedykowanych urządzeń automatyki budynkowej. Sterownik SO-55B-KSP umożliwia realizację rozproszonej telemechaniki i nadzoru urządzeń wykonawczych. Dzięki użyciu znormalizowanych protokołów komunikacyjnych sterownik może być użyty do współpracy z systemami nadrzędnymi innych producentów. Został zbudowany na bazie modułów przeznaczonych do realizacji aplikacji używanych w trudnych warunkach środowiskowych takich jak zakłócenia elektromagnetyczne, wilgoć.

Sterownik składa się z zespołu modułów umieszczonych w obudowie 4”/6U. Moduły są łączone i zasilane przez wewnętrzną szynę komunikacyjną.

Sterownik składa się z następujących modułów:

 • PJC-8xx (moduł jednostki centralnej)
 • PTS-91x (moduł transmisji szeregowej RS-232/RS-485)
 • MZB-203 (moduł zasilacza) [-]

Koncentrator danych SO-55B-KSP stanowi platformę sprzętową systemu ARGUS-RV i został przetestowany przez jednostkę certyfikującą CNBOP-PIB. Wydano certyfikat zgodności nr 2975/2014 (załączony poniżej) potwierdzający spełnianie specyfikacji technicznej i możliwość stosowania go w budownictwie w zakresie monitoringu i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów. Certyfikat dostępny jest również na stronie firmy Telbud SA (http://telbud.pl/o-firmie/certyfikaty/).  [-]


Przykładowe urządzenie SO-55B-KSP

 

 Certyfikat zgodności nr 2975/2014 wydany przez CNBOP-PIB [713kB]

SO-5S-KZ - Koncentrator zabezpieczeń

Koncentrator zabezpieczeń SO-5S-KZ realizuje zdalny dostęp do zabezpieczeń cyfrowych oraz innych urządzeń zainstalowanych na stacji. W koncentratorze zabezpieczeń zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami (SMS Base, DIGSI, Cap501 itp.). Połączenie z zabezpieczeniami lub innymi urządzeniami IED (Intelligent Electronic Device) realizowane jest przez łącze Ethernet lub porty szeregowe, które łączone są za pomocą multiplekserów transmisji STC-140 do określonego urządzenia.

Kolejnym elementem SO-5S-KZ jest program SynGraf-KZ, który pozwala na szybki dostęp do wymaganego urządzenia przez zestawienie drogi transmisji i uruchomienie właściwego programu firmowego.

Nadzór nad siecią multiplekserów STC-140 realizowane jest za pomocą Menadżera połączeń zainstalowanego na SO-5S-KZ. Dodatkowo cyklicznie testuje on połączenia ze wszystkimi urządzeniami podłączonymi do koncentratora. Stan połączeń widoczny jest w programie SynGraf-KZ oraz przesyłany jest również do koncentratorów stacyjnych, z których trafia do lokalnego systemu klasy SCADA. [-]

 


Przykładowe urządzenie SO-5S-KZ

 


MSG-6xx - Moduł komunikacyjny GPRS/UMTS

Moduł komunikacyjny MSG-6xx może też pełnić rolę koncentratora danych. Poszerzony opis urządzenia znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Telemechanika w stacjach OZE.

 


MSG-701 - Router

Router MSG-701 może też pełnić rolę koncentratora danych. Poszerzony opis urządzenia znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Telemechanika w stacjach OZE.

 

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail