STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Sterowniki
Koncentratory danych
Przetworniki pomiarowe
Zabezpieczenia SN
Synchronizatory
Automaty SZR
Centralna sygnalizacja
Serwery czasu
Pozostałe
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Urządzenia > Automatyka stacji > Pozostałe


 ARST-01 - Regulacja napięcia stacji transformatorowej
 MBW-xxx - Moduł blokad wzajemnych
 SO-5511-KP - Konwerter protokołów
 SO-52v11-eMT - System telesterowania
 SZR/PPZ 2-5W - Tester SZR/PPZ


ARST-01 - Regulacja napięcia stacji transformatorowej

Regulator ARST-01 przeznaczony jest do automatycznej regulacji stacji transformatorowej. ARST-01 umieszczony jest w środowisku sterownika komunikacyjnego, jako jeden z modułów programowych, którego wszystkie sygnały wejściowe i wyjściowe umieszczone są w wewnętrznej bazie danych. Jego zadaniem jest utrzymywanie na określonym poziomie napięcia na wybranych szynach stacji oraz zadanego poziomu mocy biernej przepływającej przez poszczególne transformatory. Układ jest wykonany w postaci modułu funkcjonalnego systemu SYNDIS.

Program, pobierając dane z transformatora (napięcie dolne i górne, moc czynna i bierna, stan zaczepu) i dzięki odpowiedniemu algorytmowi, wyznacza sygnały sterujące. Przesyłane są one do układów wykonawczych, które realizują zmiany położenia zaczepu transformatora. Do przesyłania danych wykorzystuje się istniejące interfejsy i protokoły sterownika. [-]

 


MBW-xxx - Moduł blokad wzajemnych

Moduł blokad wzajemnych MBW-xxx jest przeznaczony do realizacji wzajemnych blokad stacyjnych i międzystacyjnych. Współpracuje z analogicznym urządzeniem w oddalonej lokalizacji i może realizować blokowanie zadziałania odłączników od stanu uziemników na stacjach energetycznych oddalonych od siebie do 80 km. Urządzenie składa się z bloku 4 separowanych galwanicznie wejść dwustanowych na napięcie 220V lub 24V DC lub 4 wejść przekaźnikowych na napięcie 220V DC oraz ze światłowodowego bloku komunikacyjnego.

Urządzenie można także wykorzystać do przekazywania stanów wejść sygnalizacyjnych z dowolnych urządzeń, przez łącze światłowodowe jednomodowe lub wielomodowe, wprost do systemu nadzorującego albo do bliźniaczego urządzenia, odtwarzającego te stany na swych wyjściach przekaźnikowych.


Przykład wzajemnego blokowania uziemników i odłączników na dwóch odległych stacjach energetycznych
 

Przykładowe urządzenie MBW-001

 

 Folder > MBW-xxx modu blokad wzajemnych [5,368kB]

SO-5511-KP - Konwerter protokołów

Konwerter SO-5511-KP jest modułowym urządzeniem komunikacyjnym, wchodzącym w skład urządzeń stacyjnych SO-5. Poszczególne moduły transmisyjne tego urządzenia, zarządzane przez jednostkę centralną PJC, realizują różnego typu konwersje i połączenia pomiędzy interfejsami urządzeń stanowiących wyposażenie stacji, a systemami lub urządzeniami nadrzędnymi. Koncepcja budowy konwertera SO-5511-KP opiera się na idei odczytu danych z urządzeń zewnętrznych przez protokół właściwy dla tego urządzenia, ich zestandaryzowaniu, umieszczeniu w bazie danych a następnie udostępnieniu tych danych dla innych urządzeń fizycznych komunikujących się z konwerterem. W wykonaniu podstawowym konwerter protokołów stanowi kaseta 4”/6U, w której oprócz zasilacza i pakietu jednostki centralnej, w zależności od potrzeb, można umieścić odpowiedni pakiet dodatkowych kanałów transmisyjnych. Możliwa jest również rozbudowa konwertera o sterownik obiektowy SO-52.

Konwerter protokołów może obsługiwać różne standardy i typy transmisji. Dostępne są moduły posiadające separowane galwanicznie łącza RS-232, RS-485, łącza sieciowe oraz połączenia światłowodowe jedno- i wielomodowe. Do dyspozycji są następujące moduły transmisyjne:

Wszystkie moduły konwertera protokołów są zarządzane przez jednostkę centralną PJC. Jednostka centralna do obsługi modułów komunikacyjnych używa magistrali MS. Do dyspozycji są następujące moduły jednostki centralnej:

Analiza aplikacji na etapie projektu prowadzi do określenia ilości i typu wymaganych kanałów, co pozwala dobrać właściwe moduły transmisji konwertera. Kanały transmisji są zestawiane w konwerterze z modułów komunikacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju interfejsów, pożądanych funkcji konwertera, stopnia redundancji i przewidywanej nadmiarowości.

Przy niezbyt dużych aplikacjach może się okazać, że do konwersji protokołów wystarczą zasoby pakietu jednostki centralnej PJC-8xx. Minimalna konfiguracja SO-5511-KP to:

  • MZA-101-15 - zasilacz
  • PJC-81x/83x – jednostka centralna

W przypadku rozbudowy kasety o sterownik lokalny SO-52 w kasecie należy również umieścić magistralę LVDS. Po zainstalowaniu tej magistrali konwerter może posiadać moduły dla akwizycji wejść dwustanowych, analogowych oraz moduły dla wyjść alarmowych lub sygnalizacji. [-]


Przykładowe urządzenie SO-5511-KP

 


SO-52v11-eMT - System telesterowania

System telesterowania SO-52v11-eMT służy do monitorowania i sterowania geograficznie rozproszonymi procesami blokad i akwizycji stanów w odległych stacjach energetycznych. Dla zwiększenia niezawodności komunikacji możliwe jest stosowanie redundantnych torów transmisyjnych oraz wykorzystanie protokołu PRP. Więcej informacji można znaleźć w grupie Urządzenia > Monitoringu > Urządzeń pierwotnych  [-]

 


SZR/PPZ 2-5W - Tester SZR/PPZ

Tester SZR/PPZ 2-5W służy do testowania poprawności działania automatów SZR/PPZ oraz wykorzystywany jest również do testów funkcjonalnych przed uruchomieniem obiektowy.

Więcej informacji o urządzeniu znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyki stacji > Automaty SZR   [-]

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail