STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Sterowniki
Koncentratory danych
Przetworniki pomiarowe
Zabezpieczenia SN
Synchronizatory
Automaty SZR
Centralna sygnalizacja
Serwery czasu
Pozostałe
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Urządzenia > Automatyka stacji > Przetworniki pomiarowe


 SO-5403 - Przetwornik pomiarowy
 USP-103 - Przetwornik pomiarowy


SO-5403 - Przetwornik pomiarowy

Programowalny przetwornik pomiarowy jest przeznaczony do monitorowania parametrów sieci w stacjach elektroenergetycznych: przesyłowych elektrowni, elektrociepłowni, spółek dystrybucyjnych i energetyki przemysłowej. Urządzenie umożliwia pomiar około sześćdziesięciu parametrów sieci elektroenergetycznych, m.in.: pomiar trzech prądów i napięć fazowych, napięcia dodatkowego U0, częstotliwości, napięć międzyfazowych, kąta przesunięcia fazowego, mocy i energii czynnej, biernej, pozornej pobieranej i oddawanej oraz mocy szczytowej.

Przetwornik może przekazywać do systemu nadrzędnego wszystkie parametry sieci elektrycznej, niezbędne dla pomiarów, monitorowania i kontroli. Komunikacja z systemem nadrzędnym jest realizowana w dowolnym protokole transmisyjnym, przy użyciu separowanych galwanicznie interfejsów RS-232, RS-485 lub łączy światłowodowych. Pomiary przetwornika mogą być także obrazowane lokalnie we współpracy z terminalem odczytowym.

Przetwornik można wyposażyć w opcjonalne moduły wyjść analogowych oraz wejść i wyjść dwustanowych, których parametry dobiera się w zależności od wymagań aplikacyjnych. Wyjścia analogowe pozwalają na bezpośrednią obsługę lokalnych mierników analogowych lub wejść analogowych telemechaniki. Każdemu z wyjść analogowych można przyporządkować dowolną wielkość mierzoną przez przetwornik. Zespół wejść i wyjść dwustanowych umożliwia realizację sterowań i sygnalizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące różnych wariantów urządzenia można znaleźć w grupie: 
Urządzenia > Automatyki kontrolno-pomiarowej >
SO-5403v1 - Urządzenie sterująco-pomiarowe
SO-5403v2 - Urządzenie sterująco-pomiarowe oraz SO-5403v2-1 - Urządzenie sterująco-pomiarowe

 


Przykładowe urządzenie SO-5403v2-1

 

 Folder > SO-5403 przetwornik pomiarowy.pdf [522kB]

USP-103 - Przetwornik pomiarowy

_Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Przetwornik pomiarowy USP-103 służy do realizacji pomiarów i wykonywania sterowań w ramach obsługi obiektu lub urządzenia elektroenergetycznego. USP-103 może być zastosowany jako element dowolnego rozproszonego systemu telemechaniki. Może współpracować z systemem SYNDIS lub każdym innym oprogramowaniem klasy SCADA. Urządzenie spełnia normy do pracy w środowisku elektroenergetyki, jak i innych instalacjach przemysłowych. Obudowa przeznaczona jest do montażu na szynie DIN 35mm.

USP-103 zawiera moduł procesora, zasilania, moduł wyjść analogowych oraz moduł pomiarowy.

Urządzenie USP-103 posiada następujące rodzaje złączy obiektowych:

  • 5x WE-U – separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe
  • 3x WE-I – separowane galwanicznie prądowe wejścia analogowe
  • 3x WY-A – separowane galwanicznie wyjścia analogowe o pięciu zakresach do wyboru
  • 3x WE-U – separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe (dodatek)
  • możliwa jest rezygnacja z wyjść analogowych (jeżeli konkretna aplikacja nie wymaga tego rodzaju wyjść)

USP-103 realizuje transmisję w następujących kanałach:

  • RS-485 (kanał 1) – do komunikacji z systemem nadrzędnym w protokole MODBUS, DNP 3.0 lub PN-EN 60870-5-101
  • RS-485 (kanał 2) - do komunikacji z systemem nadrzędnym w protokole MODBUS
  • RS-232 dla celów serwisowych (lokalne konfigurowanie i serwisowanie przez użytkownika), producent przeznaczył ten kanał do własnych celów diagnostycznych.

Dodatkowo USP-103 może mieć zainstalowane następujące kanały komunikacyjne:

  • światłowodowy wielomodowy z włóknem szklanym 62,5/125 µm, 50/125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1mm do komunikacji z systemem nadrzędnym w protokole MODBUS, DNP 3.0 lub PN-EN 60870-5-101
  • Ethernet w standardzie TP100 lub FO100 do komunikacji z systemem nadrzędnym w protokole MODBUS lub DNP 3.0 [-]

 

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail