STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Sterowniki
Koncentratory danych
Przetworniki pomiarowe
Zabezpieczenia SN
Synchronizatory
Automaty SZR
Centralna sygnalizacja
Serwery czasu
Pozostałe
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Urządzenia > Automatyka stacji > Serwery czasu


 GPS-1xx - Odbiornik satelitarny
 RTS/GPS-2xx - Serwer czasu
 SO-5530-GT - Kontroler


GPS-1xx - Odbiornik satelitarny

Dane z sygnału GPS pozwalają na określenie daty i pozycji geograficznej w trzech współrzędnych oraz stworzenie (niezależnie od miejsca położenia odbiornika na terytorium Polski) bardzo dokładnego wzorca czasu (błąd mniejszy niż 1 µs) UTC/GMT (Universal Time).

Urządzenie udostępnia informację o aktualnym czasie GPS za pomocą interfejsu RS-232 i/lub interfejsu światłowodowego wielomodowego szklanego lub plastikowego. Każdy z wymienionych interfejsów, oprócz linii danych nadawanych i odbieranych, został wyposażony w dodatkową linię, którą transmitowane są impulsy znakujące podawany czas.

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w 3 wyjścia impulsowe do generacji impulsów o zadanej godzinie i zadanym czasie trwania. Generowane impulsy są zsynchronizowane z czasem GPS. Układ jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Po uruchomieniu odbiornika GPS-1xx zaczyna on pobieranie sygnału z maksymalnie ośmiu nadajników satelitarnych, które znajdują się w polu widzenia anteny urządzenia. Zanim odbiornik GPS-1xx uzyska pełną synchronizację (skontaktuje się z co najmniej trzema nadajnikami satelitarnymi), podaje czas z własnego zegara systemowego, który jest podtrzymywany bateryjnie. Impulsy z GPS-1xx można wykorzystać do precyzyjnego cechowania zdarzeń w systemach nadzorczych w energetyce oraz do synchronizacji urządzeń pomiarowych i sterujących.

W wersji rozbudowanej układ jest wyposażony w trzy dodatkowe wyjścia, które użytkownik może dowolnie skonfigurować i wykorzystać. Jedno z nich cechuje się bardzo małym opóźnieniem i z tego względu przeznaczone jest do generacji impulsów synchronizacyjnych. [-]


Przykładowe urządzenie GPS-113

 

 Folder > GPS-xxx odbiornik-satelitarny [4,326kB]

RTS/GPS-2xx - Serwer czasu

RTS/GPS-2xx jest bardzo dokładnym serwerem czasu. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o czasie i synchronizacja urządzeń i systemów w odniesieniu do czasu pobieranego z GPS. W zależności od wersji serwera, jako źródło czasu wykorzystywany jest sygnał systemu satelitarnego GPS/GLONAS lub zewnętrzny wzorzec podłączony za pomocą interfejsu IRIG.

Wewnętrzny odbiornik satelitarny GPS/GLONAS dostarcza informacji z dokładnością lepszą niż 20 ns. Przy zewnętrznym wzorcu dokładność jest uzależniona od dokładności źródła podłączonego do serwera.

Głównym miejscem instalacji modułów serii RTS/GPS-2xx są systemy SCADA/NMS, w których informacja o aktualnym czasie jest kluczowa ze względu na działanie tych systemów. Można je również zastosować w systemach telekomunikacyjnych, systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach komercyjnych, w których potrzebne są wysokostabilne wzorce czasu.


Przykładowe urządzenie RTS/GPS-204 (przód i tył)

 

 Folder > RTS/GPS-2xx [2,912kB]

SO-5530-GT - Kontroler

Zadaniem kontrolera SO-5530-GT jest konwersja sygnału informacyjnego oraz sygnału synchronizacji czasu z systemu satelitarnego GPS na sygnały standardu RS-232 i/lub światłowodowego wielomodowego (typ szklany lub PFO) oraz generacja impulsów synchronizacyjnych o zadanej godzinie i zadanym czasie trwania. Kontroler nie musi być instalowany bezpośrednio przy komputerze z nim współpracującym. Takie rozwiązanie umożliwia umieszczenie anteny w najdogodniejszym dla odbioru sygnału, miejscu budynku.

Dane z kontrolera pozwalają na określenie daty i pozycji geograficznej w trzech współrzędnych oraz stworzenie bardzo dokładnego wzorca czasu z błędem mniejszym niż 1µs. Układ jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane DGPS dostępne są zarówno przez interfejs RS-232, jak i przez interfejs światłowodowy. Układ wyposażony jest w zasilacz 220V AC/DC.


Przykładowe urządzenie SO-3550-GT
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail