Mikronika
  STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Sterowniki
Koncentratory danych
Przetworniki pomiarowe
Zabezpieczenia SN
Synchronizatory
Automaty SZR
Centralna sygnalizacja
Serwery czasu
Pozostałe
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
Urządzenia > Automatyka stacji > Sterowniki


 SO-52v11 - Sterownik RTU / obiektowy i polowy
 SO-52v21 - Sterownik RTU / obiektowy i polowy
 SO-55 - Sterownik


SO-52v11 - Sterownik RTU / obiektowy i polowy

Sterownik SO-52v11 przeznaczony jest do realizacji pomiarów i sterowań w polach rozdzielni elektroenergetycznych wszystkich poziomów napięć. Może być także stosowany w automatyce kotłowni, przepompowni, oczyszczalni i innych obiektów przemysłowych. Umożliwia realizację rozproszonej telemechaniki i pomiarów polowych w ramach układów automatyki stacyjnej. Urządzenie może wchodzić w skład zintegrowanego systemu blokad stacyjnych. Realizuje ono wbudowane funkcje synchronicznego załączania oraz funkcje polowego realizatora zakłóceń.

Sterownik jest wykonywany jako zespół modułów, umieszczonych w obudowie typu 19”/6U. Moduły sterownika SO-52v11 są łączone miedzy sobą i zasilane przez wewnętrzną szynę komunikacyjną.

Sterownik może składać się z następujących modułów:

Przykładowa struktura sterownika SO-52v11 zaprezentowana jest na rysunku poniżej.

Przykładowa struktura sterownika SO-52v11

Sterownik SO-52v11 posiada następujące cechy i funkcjonalności:

 • realizacja telemechaniki rozproszonej lub mieszanej
 • realizacja funkcji zintegrowanego systemu blokad stacyjnych
 • funkcja rejestratora zakłóceń
 • możliwość zdefiniowania automatyk stacyjnych
 • realizacja funkcji synchronizacji załączania (tzw. synchrocheck)
 • obsługa różnorodnych protokołów transmisji
 • możliwość łączenia wielu sterowników lub modułów funkcjonalnych w strukturze gwiazdowej, łańcuchowej, magistralowej lub mieszanej, z redundancją połączeń lub bez niej
 • możliwość zadawania i realizacji funkcji automatyk lokalnych
 • możliwość definicji i realizacji sekwencji sterowniczych
 • możliwość definicji rodzaju wejść impulsowych dla naliczania impulsów z liczników energii elektrycznej, gazu, wody i innych mediów
 • zdalna lub lokalna definicja parametrów wejść i wyjść z poziomu systemu nadrzędnego lub za pomocą lokalnego komputera serwisowego
 • realizacja lokalnych, ręcznych sterowań, odczytu danych, parametryzacji obsługiwanych urządzeń za pomocą zintegrowanego terminala graficznego
 • modułowa konstrukcja, pozwalająca na łatwy dobór konfiguracji i dalszą rozbudowę
 • ciągła synchronizacja czasu z poziomu nadrzędnego z rozdzielczością lepszą niż 1ms, za pomocą procedur wbudowanych w protokół komunikacyjny
 • realizacja buforów zdarzeń, przechowywanych w pamięci nieulotnej
 • archiwizacja wszystkich zdarzeń  z możliwością odczytu bufora zdarzeń przez  kanał techniczny

 


Przykładowe urządzenie SO-52v11 w kasecie Radmor

 

 Folder sterownika > SO-52v11 [764kB]

SO-52v21 - Sterownik RTU / obiektowy i polowy

Urządzenia serii SO-52v21 to konfigurowalne urządzenia modułowe, zbudowane na jednorodnej bazie sprzętowej. Są one przeznaczone do zastosowań na stacjach elektroenergetycznych i innych obiektach przemysłowych, w celu realizacji funkcji telemechaniki i automatyki. Funkcje tej klasy urządzeń obejmują pomiary, sterowania oraz nadzór nad stanem obiektów i urządzeń. Zasoby modułów systemu SO-52v21 pozwalają na realizację urządzeń o odmiennych właściwościach funkcjonalnych, takich jak:

 • sterowniki RTU
 • sterowniki polowe
 • przetworniki pomiarowe
 • rejestratory danych
 • koncentratory komunikacyjne
 • konwertery protokołów
 • sterowniki programowalne (PLC)
 • zabezpieczenia
 • urządzenia dedykowane

Każde urządzenie serii SO-52v21 składa się z zestawu modułów, zawierających zasoby potrzebne do realizacji danego urządzenia zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi aplikacji. Wymagania te mogą dotyczyć:

 • ilości kanałów komunikacyjnych
 • obsługiwanych protokołów
 • ilości i typu wejść oraz wyjść binarnych
 • ilości i typu wejść oraz wyjść analogowych

Więcej informacji na temat modułów dostępnych dla sterownika SO-52v21 znajduje się jest w grupie Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v21


Przykładowy sterownik SO-52v21

 


SO-55 - Sterownik

Modułowe urządzenie komunikacyjno-sterujące, wchodzące w skład systemu urządzeń stacyjnych SO-5. Poszczególne moduły zarządzane przez jedn. centralną PJC realizują różnego typu konwersje i połączenia między interfejsami urządzeń stanowiących wyposażenie stacji a systemami lub urządzeniami nadrzędnymi.
Sterownik SO-55 posiada głównie funkcje komunikacyjne, ale istnieje możliwość jego rozbudowy wykorzystując moduły
SO-52v11, przez co zyskuje się dodatkowe funkcjonalności, zależnie od wymagań klienta.

Sterownika SO-55 można używać jako: sterownika komunikacyjnego, koncentratora zabezpieczeń, sterownika komunikacyjnego z blokiem wejść/wyjść obiektowych, konwertera protokołów, może on też posiadać funkcje przełącznika Ethernet, łącze modemowe PSTN, obsługiwać komunikację w GPRS, łączność trunkingową i w paśmie 430÷450 MHz.

Informacja o funkcjonalności jest istotna na etapie budowania aplikacji, ponieważ należy przewidzieć kasetę z właściwym podziałem magistral. Moduły sterownika SO-55 obsługiwane są przez magistralę MS, natomiast SO-52v11 wykorzystują magistralę LVDS. Zastosowanie odpowiedniej kasety umożliwia współpracę obu magistral i wzajemną wymianę modułów obu standardów.

Urządzenie, w zależności od aplikacji, może realizować dodatkowe funkcje. Więcej informacji znajduje się w grupie Aplikacje > Realizacja funkcji automatyki w głębi sieci (przykłady) > Systemy transmisji danych.

Sterownik SO-55 jest budowany w oparciu o wymienne moduły sprzętowe, które dzielą się na następujące grupy:

 • moduły jednostki centralnej
 • moduły komunikacyjne z magistralą MS
 • moduły wejść/wyjść z magistralą MS
 • moduły wejść/wyjść z magistralą LVDS
 • moduły zasilacza

Jednostka centralna obsługuje moduły komunikacyjne przez magistralę MS (oraz system przerwań). Moduły we/wy z magistralą LVDS są obsługiwane przez dedykowany kanał szybkiej transmisji szeregowej.

Moduły sprzętowe sterownika SO-55

Analiza aplikacji na etapie projektu pozwala na określenie ilości i typów wymaganych kanałów komunikacyjnych oraz dobranie odpowiednich modułów transmisji. Typowa aplikacja to kilka kanałów pojedynczych oraz redundantnych, zapewniających łączność z lokalnymi lub zdalnymi centrami dyspozycji i nadzoru oraz kilkanaście do kilkudziesięciu kanałów do urządzeń i systemów stacyjnych. Sterownik może obsługiwać jednocześnie różne standardy i typy transmisji. Do dyspozycji są separowane galwanicznie łącza RS-232, RS-485, pętli prądowych, łącza Ethernet, łącza światłowodowe jedno- i wielomodowe. Obecnie dostępne są następujące moduły transmisyjne (więcej informacji w grupie Podzespoły > Pakiety systemu MS):

Niektóre konfiguracje sterowników komunikacyjnych wymagają bezpośredniego pozyskiwania informacji z wejść dwustanowych z urządzeń stacyjnych oraz wystawiania sygnałów dwustanowych do urządzeń retransmisyjnych, jak i stacyjnych. Wejścia/wyjścia dwustanowe są także niezbędne do realizacji blokad stacyjnych, sygnalizacji oraz współpracy z niektórymi rodzajami zabezpieczeń i rejestratorami zakłóceń.

Moduły wejść/wyjść dwustanowych do realizacji zadań lokalnych (wprowadzanie sygnałów dwustanowych, realizacja blokad, alarmów i sygnalizacji) dostępne są w kilku wariantach:

Poszczególne moduły sterownika SO-55 są zarządzane przez jednostkę centralną (PJC-xxx). Jednostka centralna komunikuje się z pozostałymi modułami przez magistralę MS. Możliwa jest również komunikacja z pakietami wyposażonymi w magistralę LVDS dzięki dedykowanemu kanałowi szybkiej transmisji szeregowej. Dodatkowe informacje dotyczące jednostek centralnych dostępne są w grupie
Podzespoły > Pakiety systemu MS > PJC-8xx [-]


Przykładowy sterownik SO-55

 

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail