STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Sterowniki
Koncentratory danych
Przetworniki pomiarowe
Zabezpieczenia SN
Synchronizatory
Automaty SZR
Centralna sygnalizacja
Serwery czasu
Pozostałe
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Urządzenia > Automatyka stacji > Synchronizatory


 SO-52v11-S
 SO-5431


SO-52v11-S

Synchronizator SO-52v11-S jest specjalizowanym urządzeniem przeznaczonym do sterowania i kontroli procesu łączenia dwóch linii energetycznych. Jego zadaniem jest zabezpieczenie wyłącznika przed przepływem niedopuszczalnego prądu w chwili łączenia.

Synchronizator SO-52v11-S jest przeznaczony do realizacji funkcji synchronicznego załączania wyłączników w polach rozdzielni elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć. Urządzenie steruje wyłącznikiem z synchronizacją względem napięcia referencyjnego szyny lub pola. Na stacji energetycznej urządzenie może funkcjonować w układzie centralnej synchronizacji lub jako synchronizator polowy. Zaimplementowane, znormalizowane protokoły komunikacyjne pozwalają na pełną współpracę z systemami nadrzędnymi różnych producentów. Wyrób jest przeznaczony do realizacji aplikacji w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności dużego zapylenia, wilgoci i zakłóceń elektromagnetycznych.


Przykładowe urządzenie SO-52v11-S

SO-5431

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Synchronizator SO-5431 przeznaczony jest  do sterowania i kontroli procesu łączenia dwóch linii energetycznych.

Parametry, które podlegają kontroli:

  • wartość napięciu U1 i U2 w obu liniach
  • różnica napięcia między nimi
  • różnica faz napięć
  • różnica częstotliwości

Na podstawie kontrolowanych parametrów urządzenie podaje sygnał gotowości do połączenia obu linii. Podstawowym zadaniem układu jest generowanie impulsu załączającego dla wyłącznika w momencie spełnienia zdefiniowanych warunków amplitudowych, częstotliwościowych i fazowych obu mierzonych nap. przemiennych, które jednoznacznie identyfikują synchronizm sieci.
Warunki te określone są następująco:

  • napięcia U1 oraz U2 znajdują się w stanie energetycznym
  • rzeczywista różnica napięć, kąta przesunięcia fazowego i częstotliwości jest mniejsza od założonych  

Zezwolenie na załączenie wyłącznika jest generowane tylko wtedy, gdy wszystkie warunki zostały spełnione jednocześnie.
Urządzenie SO-5431 zostało zastąpione przez
SO-52v11-S [-]

 Folder > SO-5431 synchronizator.pdf [3,897kB]
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail