STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Sterowniki
Koncentratory danych
Przetworniki pomiarowe
Zabezpieczenia SN
Synchronizatory
Automaty SZR
Centralna sygnalizacja
Serwery czasu
Pozostałe
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Urządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN


 Artykuł w czasopiśmie URZĄDZENIE DLA ENERGETYKI nr 5/2018 pt. "Zabezpieczenia firmy Mikronika serii SO-54SR..." [2,466kB]

 SO-52v11-eMTZR
 SO-54SR-101-REK
 SO-54SR-111-REK
 SO-54SR-141
 SO-54SR-301
 SO-54SR-321
 SO-54SR-351
 SO-54SR-401
 SO-54SR-421
 SO-54SR-424
 SO-54SR-501
 SO-54SR-521
 SO-54SR-524
 APZ-20


SO-52v11-eMTZR

Urządzenie SO-52v11-eMTZR to uniwersalne zabezpieczenie cyfrowe. Urządzenie służy do zabezpieczania, pomiarów i automatyki linii elektroenergetycznych średnich, wysokich i najwyższych napięć. SO-52v11-eMTZR jest zabezpieczeniem nieprzełączalnym, wielosystemowym, 6-strefowym z modułem odległościowym i różnicowym. Posiada ono 6 pętli pomiarowych, trzy z nich odpowiadają za zwarcia doziemne i trzy za zwarcia międzyfazowe. Jest to zatem zabezpieczenie 36-systemowe, zawierające 36 członów pomiarowych.

Urządzenie wyposażone jest w terminal graficzny z ekranem dotykowym w celu lokalnej konfiguracji urządzenia. Zabezpieczenie SO-52v11-eMTZR ma wbudowany rejestrator zdarzeń, który umożliwia zapamiętanie określonych danych.

Zabezpieczenie SO-52v11-eMTZR zbudowane jest z następujących modułów:

 • MPA (moduł pomiarowo–komunikacyjny)
 • MZA (zasilacz)
 • MWS (moduł wejść dwustanowych)
 • MSS (moduł sterowań i sygnalizacji)
 • KWG (terminal graficzny)

Moduł pomiarowo–komunikacyjny (MPA) odpowiedzialny jest za wykonywanie pomiarów analogowych i realizację komunikacji. Standardowo moduł MPA posiada 2 złącza światłowodowe w strukturze pojedynczej lub redundantnej. Moduł ten zawiera też 4 szybkie wyjścia przekaźnikowe o dużej mocy, przeznaczone do bezpośredniego sterowania obwodów cewek wyłączników.

Moduł wejść dwustanowych (MWS) jest odpowiedzialny za rejestrację zdarzeń. Wykrywa zmiany stanów lub nalicza impulsy. Moduł posiada maksymalnie 32 wejęcia dwustanowe lub impulsowe o poziomach napięcia wejściowego 220V DC, 110V DC lub zamiennie 24V DC.

Moduł sterowań i sygnalizacji (MSS) odpowiada za realizację sterowań i sygnalizacji z wykorzystaniem pomocniczego napięcia sterującego o wartości do 220V DC, podawanego na obwody wykonawcze za pomocą przekaźników wbudowanych w moduł. Moduł MSS-2xx posiada 12 wyjść sterowniczych (lub sygnalizacyjnych). Wszystkie przekaźniki są całkowicie separowane od siebie, oba zaciski wyprowadzone są na złącza obiektowe umieszczone na elewacji modułu.

Zasilacz (MZA) dostarcza wszystkich napięć stałych zasilających wszystkie moduły urządzenia.

Terminal (KWG) składa się z dużego wyświetlacza graficznego ze zintegrowanym panelem dotykowym oraz panelem sygnalizacji diodowej. [-]

 


Przykładowe urządzenie SO-52v11-eMTZR (bez terminala KWG)

 

 Folder > SO-52v21-eMTZR [2,733kB]

SO-54SR-101-REK

Sterownik reklozera SO-54SR-101-REK przeznaczony jest do kompleksowej obsługi automatycznego wyłącznika napowietrznego RC 27. Poszerzony opis urządzenia znajduje sie w grupie
"
Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Sterowniki automatyki".

 


SO-54SR-111-REK

Sterownik reklozera SO-54SR-111-REK przeznaczony jest do kompleksowej obsługi automatycznego wyłącznika napowietrznego RC 27. Poszerzony opis urządzenia znajduje sie w grupie
"
Urządzenia > Automatyka w głębi sieci > Sterowniki automatyki".

 


SO-54SR-141

Sterownik polowy SO-54SR-141 posiada funkcje zabezpieczenia i jest przeznaczony dla wyłącznika wnętrzowego. Sterownik SO-54SR-141 umożliwia sterowanie wyłącznikiem zdalnie, z systemu dyspozytorskiego SCADA lub lokalnie, za pomocą przycisków i ekranu dotykowego LCD. Jednocześnie, dzięki wbudowanym programowo blokadom, zapewnia bezpieczeństwo obsługi, eliminując możliwości sterowania w przypadku wystąpienia kolizji wydawanych poleceń.

Sterownik przeznaczony jest do:

 • eliminacji zakłóceń w sieci SN wywołanych zwarciami doziemnymi i wielofazowymi
 • sterowania wyłącznikiem w trybie zdalnym i lokalnym
 • realizacji funkcji telemechaniki
 • koncentracji sygnałów
 • współpracy z systemami telemetrii, telesygnalizacji i telesterowania

Sterownik polowy SO-54SR-141 jest instalowany w dedykowanym dla danego wyłącznika wnętrzowego zespole sterowniczym, na który składają się:

 • SO-54SR-141 (sterownik z funkcjami zabezpieczenia)
 • panel graficzny LCD zintegrowany ze sterownikiem SO-54SR-141
 • MSG-61x (moduł komunikacyjny GPRS/UMTS-APN)
 • bateria akumulatorów 24V DC z układem ładowania
 • grzałka i regulator temperatury
 • wentylator z regulatorem (dodatek)
 • przyciski sterownicze z sygnalizacją stanu położenia wyłącznika
 • łączniki krzywkowe (wybór trybu pracy, do- oraz odstawianie SPZ, praca na linii PPN (dodatek))
 • wyłączniki instalacyjne
 • bezpieczniki
 • listwy zaciskowe

Łączność z systemem nadzoru typu SCADA może się odbywać z wykorzystaniem łączności radiowej różnego rodzaju np. GPRS/UMTS-APN, TETRA, CDMA2000, DMR lub łączy stałych.

Sterownik SO-54SR-141 wyposażony jest w panel operatora zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, dodatkowy moduł 8 diod sygnalizacyjnych oraz przyciski ZAŁ/WYŁ. Komunikacja ze sterownikiem może odbywać się zarówno przez panel graficzny, jak i przez dedykowany program służący do konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych, podglądu i zmian nastaw, stanu wejść i wyjść oraz odczytywania pomiarów. [-]

 


Przykładowy przód i tył urządzenia SO-54SR-141

 


SO-54SR-301

Sterownik SO-54SR-301 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych pracujących w głównych ciągach lub na liniach odpływowych sieci SN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.
SO-54SR-301 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • kanał 1-Wire
 • kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x układ modemowy realizujący transmisję GPRS/UMTS/LTE

Wbudowany modem jest wyposażony w podwójną kartę SIM, dzięki temu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 3 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 4 prądów (3 prądów fazowych oraz prądu 3I0 z układu Holmgreena, za pomocą przekładników prądowych)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 16 wejść do zbierania stanów z obiektu
 • 4 wyjścia analogowe do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-301 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy równoległa komunikacja z systemem Scada w łączności TETRA i GPRS/UMTS/LTE-APN.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie SO-54SR-301
 Folder > SO-54SR-3xx [2,744kB]

SO-54SR-321

Sterownik SO-54SR-321 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych pracujących w głównych ciągach lub na liniach odpływowych sieci SN oraz rozłączników wnętrzowych pracujących na stacjach SN/nN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-321 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x układ modemowy realizujący transmisję GPRS/UMTS/LTE

Wbudowany modem jest wyposażony w podwójną kartę SIM, dzięki temu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 3 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 4 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 16 wejść do zbierania stanów z obiektu
 • 4 wyjścia analogowe do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-321 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy równoległa komunikacja z systemem Scada w łączności TETRA i GPRS/UMTS/LTE-APN.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]
 


Przykładowe urządzenie SO-54SR-321

 

 Folder > Urządzenia serii SO-54SR-3xx, 4xx, 5xx [3,742kB]

SO-54SR-351

Sterownik SO-54SR-351 przeznaczony jest do obsługi stacji transformatorowych i złączy kablowych SN/nN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizujące zadania sygnalizatora zwarć. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze i komunikacyjne, a także pełni funkcję rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-351 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 1x kanał RS-485
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 3 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 3 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 16 wejścia do zbierania stanów z obiektu

Standardowo sterownik SO-54SR-351 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]
  


Przykładowe urządzenie SO-54SR-351

 


SO-54SR-401

Sterownik SO-54SR-401 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych pracujących w głównych ciągach lub na liniach odpływowych sieci SN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.
SO-54SR-401 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x układ modemowy realizujący transmisję GPRS/UMTS/LTE

Wbudowany modem jest wyposażony w podwójną kartę SIM, dzięki temu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 6 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 8 prądów (za pomocą przekładników prądowych o stronie wtórnej 1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 32 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 8 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-401 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy równoległa komunikacja z systemem Scada w łączności TETRA i GPRS/UMTS/LTE-APN.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]

 


Przykładowe urządzenie SO-54SR-401

 


SO-54SR-421

Sterownik SO-54SR-421 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych i wnętrzowych rozłączników SN, stacji SN/nN, a także niezależnych sygnalizatorów zwarć. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-421 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x układ modemowy realizujący transmisję GPRS/UMTS/LTE

Wbudowany modem jest wyposażony w podwójną kartę SIM, dzięki temu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 6 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 8 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 32 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 8 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-421 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy równoległa komunikacja z systemem Scada w łączności TETRA i GPRS/UMTS/LTE-APN.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]
 


Przykładowe urządzenie SO-54SR-421
 Folder > Urządzenia serii SO-54SR-3xx, 4xx, 5xx [3,742kB]

SO-54SR-424

Sterownik SO-54SR-424 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych i wnętrzowych rozłączników SN, stacji SN/nN, a także niezależnych sygnalizatorów zwarć. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-424 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 6 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 6 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 48 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 12 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-424 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]
 


Przykładowe urządzenie SO-54SR-424

 


SO-54SR-501

Sterownik SO-54SR-501 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych pracujących w głównych ciągach  lub na liniach odpływowych sieci SN. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-501 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 9 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 12 prądów (za pomocą przekładników prądowych o stronie wtórnej 1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 48 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 12 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-501 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie SO-54SR-501

 


SO-54SR-521

Sterownik SO-54SR-521 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych i wnętrzowych rozłączników SN, stacji SN/nN, a także niezależnych sygnalizatorów zwarć. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-521 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał 1-Wire
 • modem 4G
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 9 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 9 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A, 1,875mV/1A lub sensora prądu o współczynniku przetwarzania 0,75mV/1A – zależnie od wersji wykonania)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 48 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 12 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-521 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie SO-54SR-521

 


SO-54SR-524

Sterownik SO-54SR-524 przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych i wnętrzowych rozłączników SN, stacji SN/nN, a także niezależnych sygnalizatorów zwarć. Urządzenie pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej, realizując zadania sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera. Ponadto integruje w sobie funkcje pomiarowe, sterownicze, komunikacyjne, a także rejestratora zdarzeń i zakłóceń.

SO-54SR-524 składa się z bloku jednostki centralnej, bloku pomiarów analogowych, bloku wejść/wyjść dwustanowych i zasilacza.

Jednostka centralna wyposażona jest w zestaw kanałów komunikacyjnych:

 • 2x kanał RS-232
 • 1x Ethernet 100Base-TX
 • 2x kanał RS-485 lub 1x kanał RS-422
 • 1x kanał RS-232 do lokalnej diagnostyki
 • 1x kanał 1-Wire – jeżeli wersja sterownika go przewiduje

Blok pomiarów analogowych posiada możliwość pomiaru:

 • 9 napięć (za pomocą dzielników napięciowych, przekładników napięciowych lub sensorów napięcia – zależnie od wersji wykonania)
 • 9 prądów (za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/1A)

Blok wejść/wyjść dwustanowych posiada następujące możliwości:

 • 64 wejścia do zbierania stanów z obiektu
 • 16 wyjść do realizacji sterowań

Standardowo sterownik SO-54SR-524 dostosowany jest do współpracy z systemem TETRA. Zewnętrzny terminal radiowy systemu TETRA można standardowo podłączyć do sterownika przez łącze szeregowe lub sieć Ethernet, zależnie od wyposażenia terminala. Zapewniona jest wtedy komunikacja z systemem Scada.

Urządzenie jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie SO-54SR-524

 

 Artykuł w czasopiśmie URZĄDZENIE DLA ENERGETYKI nr 5/2018 pt. "Zabezpieczenia firmy Mikronika serii SO-54RS..." [2,466kB]

APZ-20

Urządzenie APZ-20 jest analizatorem i sygnalizatorem przepływu prądów zwarciowych. Przeznaczony jest do zastosować w sieci Smart GRID. Instalowany jest w wybranych punktach sieci SN jest niezależnym układem detekcji prądów zwarciowych. Pracuje w oparciu o układ pomiaru trzech prądów i trzech napięć fazowych. APZ-20 współpracuje z modułami FDIR. Może być instalowany na słupach, na których nie ma rozłączników np. na odejściach linii SN. W skład kompletnego sygnalizatora APZ-20 wchodzą:

 • sensor pomiarowy SP-1
 • sterownik SO-54SR-301 zabudowany w szafce nadzoru, z układem zasilania gwarantowanego
 • transformator SN/nN
 • ograniczniki przepięć SN
 • konstrukcja mocująca na dowolny słup SN

APZ-20 można również zastosować jako element doposażenia obiektu z rozłącznikiem sterowanym radiowo nie posiadającym układu detekcji przepływu prądów zwarciowych. Głównym elementem zestawu APZ-20 jest sterownik SO-54SR-301, który integruje w sobie funkcje pomiarowe, telemechaniki i automatyki zabezpieczeniowej. Posiada on cztery banki nastaw oraz wielokanałowy rejestrator zakłóceń. Łączność z systemem Scada jest realizowana z wykorzystaniem dowolnej sieci – GPRS/UMTS/LTE-APN w standardowych protokołach komunikacyjnych. Modem 2G/3G/4G jest integralną częścią sterownika. Sterownik przystosowany jest również do podłączenia zewnętrznego terminala TETRA, dla którego przewidziano miejsce oraz zasilanie w szafce nadzoru. Sterownik zapewnia wtedy jednoczesną, równoległą komunikację z systemem SCADA w łączności TETRA oraz GPRS/UMTS/LTE-APN.

Sterownik wykrywa zwarcia międzyfazowe i doziemne w sieciach o różnym sposobie pracy punktu neutralnego:

 • kompensowanych w automatyką AWSC
 • z punktem neutralnym uziemionym przez rezytor
 • z izolowanym punktem neutralnym

Detekcja zwarć międzyfazowych i doziemnych odbywa się na podstawie pomiarów:

 • trzech napięć z wykorzystaniem dzielników reaktancyjnch – na podstawie tych pomiarów wyznaczane jest napięcie 3U0
 • trzech prądów fazowych z przekładników prądowych i prądu 3I0 uzyskiwanego w z pomiaru w układzie Holmgreena [-]

Sensor pomiarowy SP-1 oraz szafka nadzoru ze sterownikiem SO-54SR-301
 Folder > APZ-20 [6,000kB]
 
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail