Mikronika
  STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Sterowniki automatyki
Telemechanika w stacjach OZE
Pozostałe
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
Automatyka w głębi sieci > Sterowniki automatyki


 APZ-20
 SO-52v21
 SO-52v21-AUT
 SO-54SR-101-REK
 SO-54SR-101-AUT
 SO-54SR-111-REK
 SO-54SR-141
 SO-54SR-301
 SO-54SR-321 - Sterownik telemechaniki z funkcjami zabezpieczeń
 USP-120-3 - Sterownik telemechaniki
 USP-130-1 - Sterownik telemechaniki
 USP-131-1 - Sterownik telemechaniki
 USP-140 - Sterownik telemechaniki
 USP-142 - Sterownik telemechaniki


APZ-20

APZ-20 to sygnalizator i analizator przepływu prądów zwarciowych. Poszerzony opis urządzenia znajduje sie w grupie  "Udządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN"


SO-52v21

Poszerzony opis urządzenia znajduje sie w grupie  "Urządzenia > Automatyka stacji > Sterowniki"


SO-52v21-AUT

Przeznaczony do obsługi wnętrzowych i napowietrznych rozłączników SN. Integruje funkcje pomiarowe, sterownicze, telemechaniki, sygnalizatora zwarć, sekcjonalizera i wielokanałowego rejestratora zakłóceń. Sterownik występuje w dwóch konfiguracjach sprzętowych i funkcjonalnych.

Konfiguracja 1 – z modułami „mAI-32-31” pozwalającymi na realizację przez jeden sterownik do trzech sygnalizatorów zwarć lub sekcjonalizerów i obsługę do kilkunastu łączników SN:

 • mCU-02-05 (jednostka centralna z modemem 3G)
 • mPS-11-91 (zasilacz 24V DC)
 • mBM-48-21 (moduł 16 wejść i 6 wyjść dwustanowych)
 • mAI-32-31 (moduł wejść analogowych, 1 wejście napięciowe, 4 wejście prądowe)

Konfiguracja 2 – z modułem „mCA-01-01” pozwalającym na realizację przez jeden sterownik jednego sygnalizatora zwarć lub sekcjonalizera i obsługę do kilkunastu łączników SN:

 • mCA-01-01 (jednostka centralna z modemem 3G i wejściami analogowymi – 3 wejście napięciowe, 4 wejście prądowe)
 • mPS-11-91 (zasilacz 24V DC)
 • mBM-48-21 (moduł 16 wejść i 6 wyjść dwustanowych) [-]

 


Przykładowe urządzenie SO-52v21-AUT
 Folder > SO-52v21-AUT [13,949kB]

SO-54SR-101-REK

Sterownik SO-54SR-101-REK przeznaczony jest do kompleksowej obsługi automatycznego wyłącznika napowietrznego THO-RC 27, GVR  lub innego. Posiada on funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze, telemechaniki, automatyk i wielokanałowego rejestratora zakłóceń. Sterownik wykonany jest w dedykowanej obudowie panelowej i zabudowywany został w przeznaczonym do wyłącznika RC 27, zespole sterowniczym. Cały zespół sterowniczy składa się z:

 • SO-54SR-101-REK (sterownika reklozera z funkcjami zabezpieczeniowymi)
 • IPR-002 (interfejsu pomiarowego)
 • MSG-610 lub MSG-411 (moduł komunikacyjny GPRS-APN)
 • akumulatora 24V DC wraz z układem ładowania
 • przycisków sterowania lokalnego
 • sygnalizacji stanu położenia wyłącznika w postaci diod
 • łączników krzywikowych (wybór trybu pracy, załączenie-odstawienie SPZ, praca na linii
 • wyłączników instalacyjnych
 • bezpieczników
 • listew zaciskowych
 • grzałki z regulatorem temperatury

Sterownik reklozera SO-54SR-101-REK wyposażony jest w panel operatora zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, modułem 8 diod sygnalizacyjnych oraz przycisku ZAŁ/WYŁ. Dodatkowo panel może być wyposażony w stacyjkę pracy lokalnej i zdalnej.

Komunikacja ze sterownikiem może odbywać się zarówno przez panel operatora jak i przez dedykowany program służący do konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych, podglądu nastaw, stanu wejść i wyjść oraz odczytywania pomiarów. Komunikacja ze sterownikiem, dzięki dedykowanemu oprogramowaniu, odbywać się może lokalnie lub zdalnie.

Zasoby sterownika:

 • 16 wejść binarnych 24V DC
 • 12 wejść analogowych do pomiaru napięcia 0÷5V
 • 4 wyjścia sterujące 5A/230V AC lub 0,25A/20V DC

Sterownik reklozera SO-54SR-101-REK posiada też wbudowane programowo blokady, eliminujące możliwość sterowania zdalnego lub lokalnego w przypadku wystąpienia kolizji w wydawanych poleceniach, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo operacji.

Wewnętrzny dziennik zdarzeń przechowywany w pamięci sterownika umożliwia w trybie off-line ustalenie przyczyn wyłączenia i reakcji sterownika oraz współpracujących z nim pozostałych urządzeń zewnętrznych z dokładnością 1 ms. Wielokanałowy rejestrator zakłóceń (będący częścią oprogramowania) pozwala na analizę stanów awaryjnych i przyczyn ich powstawania a tym samym powoduje zwiększenie niezawodności pracy systemu. [-]


Przykładowe urządzenie SO-54SR-101-REK
 Folder > SO-54SR [2,129kB]

SO-54SR-101-AUT

Sterownik SO-54SR-101-AUT z funkcją automatyki uproszczonej przeznaczony jest do obsługi rozłączników napowietrznych typu THO. Integruje w sobie takie funkcje jak: pomiarowe, sterownicze, automatyki uproszczonej, telemechaniki i wielokanałowego rejestratora zakłóceń. Sterownik wykonany jest w dedykowanej obudowie panelowej i jest zabudowywany w szafce telemechaniki. Cały zespół sterowniczy składa się z:

 • SO-54SR-101-AUT (sterownika z funkcjami automatyki uproszczonej)
 • IPR-004 (interfejs pomiarowy)
 • MSG-610 (moduł komunikacyjny 3G)
 • akumulator 24V DC wraz z układem zasilania i ładowania
 • przyciski sterowania lokalnego
 • sygnalizacji stanu położenia wyłącznika w postaci diod na panelu operatorskim
 • łączników krzywikowych (wybór trybu pracy)
 • wyłączników instalacyjnych
 • bezpieczników
 • listew zaciskowych
 • grzałki z regulatorem temperatury

Sterownik SO-54SR-101-AUT wyposażony jest w panel operatora zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, modułem 8 diod sygnalizacyjnych oraz przycisków ZAŁ/WYŁ. Dodatkowo panel może być wyposażony w stacyjkę pracy lokalnej i zdalnej. Komunikacja ze sterownikiem może odbywać się zarówno przez panel operatora, jak i przez dedykowany program, służący do konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych, podglądu nastaw, stanu wejść i wyjść oraz odczytywania pomiarów. Komunikacja ze sterownikiem, dzięki dedykowanemu oprogramowaniu, odbywać się może lokalnie lub zdalnie.

Wewnętrzny dziennik zdarzeń, przechowywany w pamięci sterownika, umożliwia w trybie off-line ustalenie przyczyn wyłączenia i reakcji sterownika oraz współpracujących z nim pozostałych urządzeń zewnętrznych z dokładnością 1 ms. Wielokanałowy rejestrator zakłóceń (będący częścią oprogramowania) pozwala na analizę stanów awaryjnych i przyczyn ich powstawania, a tym samym powoduje zwiększenie niezawodności pracy systemu. [-]


Przykładowe urządzenie SO-54SR-101-AUT (z lewej) oraz zabudowa szafki telemechaniki

SO-54SR-111-REK

Sterownik SO-54SR-111-REK posiada funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterownicze, telemechaniki, automatyki oraz wielokanałowego rejestratora zdarzeń i przeznaczony jest do obsługi automatycznego wyłącznika napowietrznego reclozera THO-RC27. Sterownik zabudowany jest w zespole sterowniczym SRC-1 dedykowanym do wyłącznika THO-RS27. Sterownik SO-54SR-111-REK posiada dedykowaną obudowę panelową. Wyposażony jest w panel operatora zbudowany z terminala graficznego z ekranem dotykowym LCD, modułu 8 diod sygnalizacyjnych, do którego można przypisać dowolny sygnał binarny z bazy sterownika, diod kontrolnych – „Praca” i „Błąd” oraz przycisków ZAŁ/WYŁ.

Sterownik SO-54SR-111-REK posiada następujące cztery porty komunikacyjne:

 • interfejs RS-232
 • interfejs RS-485
 • kanał szeregowy na łącze światłowodowe wielomodowe 650 µm lub 820 µm
 • Ethernet 10/100Base-TX

Sterownik wyposażony został w wielokanałowy rejestrator zakłóceń pozwalający na rejestrację oscylogramów wielkości analogowych, mierzonych jak i obliczanych, dwustanów odwzorowujących wejścia i wyjścia oraz stanów wewnętrznych samego sterownika. Rejestrator zakłóceń sterownika może być wyzwalany od pobudzenia, zadziałania lub sygnalizacji każdego z członów zabezpieczeń oraz od załączenia wyłącznika.

Sterownik posiada następujące zasoby:

 • 3 wejścia analogowe do pomiaru prądu z cewek Rogowskiego
 • 6 wejść analogowych do pomiaru napięcia
 • 16 wejść binarnych - 24V DC
 • 4 wyjścia sterujące - 8A/24V DC lub 0,25A/220V DC

Konfiguracja urządzenia odbywa się przez dedykowany firmowy program pConfig. Oprócz konfiguracji oprogramowanie umożliwia podgląd stanu pracy, podgląd bazy dwustanów i pomiarów, odczyt dziennika zdarzeń i rejestratora zakłóceń. [-]

 


Przykładowe urządzenie SO-54SR-111-REK (z lewej panel operatora) oraz tył urządzenia z zasobami

SO-54SR-141

Sterownik polowy SO-54SR-141 dla wyłącznika wnętrzowego jest przeznaczony do:

 • eliminacji zakłóceń w sieci SN, wywołanych zwarciami doziemnymi i wielofazowymi
 • sterowania wyłącznikiem w trybie zdalnym i lokalnym
 • realizacji funkcji telemechaniki
 • koncentracji sygnałów
 • współpracy z systemami telemetrii, telesygnalizacji i telesterowania   

...więcej o urządzeniu znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN


SO-54SR-301

Sterownik SO-54SR-301 realizuje wymagane funkcje telemechaniki i funkcje zabezpieczeniowe dla sygnalizatora i analizatora przepływu prądów zwarciowych w zakresie odczytu wejść dwustanowych, pomiarów prądów, napięć fazowych i detekcji zwarć w linii SN. Stany wszystkich wejść, wartości pomiarów oraz sygnalizacja zwarć są przesyłane zdarzeniowo lub mogą być odczytywane cyklicznie przez system nadzoru SCADA.

...więcej o sterowniku znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN


SO-54SR-321 - Sterownik telemechaniki z funkcjami zabezpieczeń

Sterownik SO-54SR-321 realizuje wymagane funkcje telemechaniki i funkcje zabezpieczeniowe dla sygnalizatora i analizatora przepływu prądów zwarciowych w zakresie odczytu wejść dwustanowych, pomiarów prądów, napięć fazowych i detekcji zwarć w linii SN. Stany wszystkich wejść, wartości pomiarów oraz sygnalizacja zwarć są przesyłane zdarzeniowo lub mogą być odczytywane cyklicznie przez system nadzoru SCADA.

...więcej o sterowniku znajduje się w grupie Urządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN


USP-120-3 - Sterownik telemechaniki

Sterownik obiektowy USP-120-3 przystosowany jest do realizacji funkcji telemechaniki w technologii Smart Grid. Jego przeznaczeniem jest zbieranie stanów oraz realizacja sterowań w obiektach i urządzeniach pracujących w głębi sieci elektroenergetycznej. Sterownik może też być montowany w szafkach napędów rozłączników napowietrznych SN, będąc wtedy elementem rozproszonego zespołu telesterowania i telesygnalizacji.

Sterownik USP-120-3 przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35 mm. Wszystkie interfejsy dostępne są z przodu obudowy. Podstawowym komponentem sterownika USP-120-3 jest wysokowydajna jednostka centralna zawierająca procesor dwurdzeniowy. Wszystkie zapisy związane z działaniem sterownika, stanem transmisji, diagnostyką, umieszczane są w dzienniku zdarzeń. USP-120-3 posiada następujące zasoby komunikacyjne:

 • 1x łącze Ethernet TP10/100
 • 2x interfejs RS-232
 • 2x interfejs RS-485
 • 1x kanał interfejsu 1-Wire
 • 1x interfejs RS-232 serwisowy (przeznaczony do diagnostyki)  [-]

Przykładowe urządzenie USP-120-3
 Folder > USP-120-3 [4,364kB]

USP-130-1 - Sterownik telemechaniki

Sterownik obiektowy USP-130-1 przeznaczony jest do realizacji funkcji telemechaniki.

Urządzenie zapewnia konwersję protokołów, zbiera informacje o stanie obiektu oraz realizuje sterowania. Obsługuje dowolne urządzenie lokalne wyposażone w interfejs RS-485. Sterownik może pracować w sieciach lokalnych lub rozległych przez sieć Ethernet lub GSM.

Urządzenie standardowo obsługuje transmisję wg protokołów PN-EN 60870-5-101, PN-EN 60870-5-104 oraz DNP 3.0. Może pracować również jako konwerter tych protokołów. Istnieje możliwość zaimplementowania innych protokołów, gdy zajdzie taka potrzeba. Sterownik posiada wbudowany modem. Możliwe jest zestawianie połączeń w sieciach pracujących w technologiach GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA.

Gniazdo karty SIM wyprowadzone jest na elewację. Urządzenie posiada dwuportowy przełącznik, a gniazda ETH1 i ETH2 wyprowadzone są na elewację.

Elementy składowe sterownika:

 • 8x wejść binarnych
 • 2x wyjścia 24V
 • 2x złącza Ethernet
 • 2x interfejsy RS-485
 • 1x interfejs RS-232 serwisowy
 • 1x modem GSM 3G [-]

Przykładowe urządzenie USP-130-1

USP-131-1 - Sterownik telemechaniki

Sterownik obiektowy USP-131-1 przeznaczony jest do realizacji funkcji telemechaniki.

Urządzenie zapewnia konwersję protokołów, zbiera informacje o stanie obiektu oraz realizuje sterowania. Obsługuje dowolne urządzenie lokalne wyposażone w interfejs RS-485. Sterownik może pracować w sieciach lokalnych lub rozległych przez sieć Ethernet.

Urządzenie standardowo obsługuje transmisję wg protokołów PN-EN 60870-5-101, PN-EN 60870-5-104 oraz DNP 3.0. Może pracować również jako konwerter tych protokołów. Istnieje możliwość zaimplementowania innych protokołów, gdy zajdzie taka potrzeba. Urządzenie posiada dwuportowy przełącznik, a gniazda ETH1 i ETH2 wyprowadzone są na elewację.

Elementy składowe sterownika:


USP-140 - Sterownik telemechaniki

Sterownik telemechaniki USP-140 przeznaczony jest do realizacji funkcji telemechaniki, wynikającej z potrzeb technologii Smart Grid obejmujących zbieranie stanów oraz realizację sterowań w obiektach i urządzeniach pracujących w głębi sieci elektroenergetycznej. W szczególności, sterownik może pracować jako element rozproszonych zespołów telesygnalizacji i telesterowania, instalowanych w szafach napędów rozłączników napowietrznych SN.

USP-140 posiada następujące kanały transmisyjne:

 • Ethernet (2 łącza) w standardzie TP10/100 do komunikacji z systemem nadrzędnym i konfiguracji
 • RS-232 (1 kanał)
 • RS-485 (1 kanał)
 • 1-Wire (1 kanał)
 • RS-232 dla celów serwisowych

Sterownik posiada wbudowany wewnętrzny układ modemowy, realizujący transmisję w technologiach GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+ oraz LTE. Układ modemowy ma możliwość obsługi dwóch kart SIM, dzięki czemu możliwa jest realizacja telesterowania i nadzoru w sieciach dwóch różnych operatorów.

Dla potrzeb telemechaniki i zbierania stanów z obiektu, sterownik posiada 15 wejść binarnych oraz 4 wyjścia binarne do realizacji sterowań. Na dowolne wejście binarne mogą być wyprowadzone sygnały dające informację o stanie rozłącznika, sygnalizacji zadziałania zabezpieczenia, otwarcia drzwi szafki oraz wiele innych. A za pomocą wyjść binarnych można np. realizować wysterowanie przekaźnika napędu łącznika, zdjęcie blokady sterowania i inne operacje wymagające załączania członów wykonawczych.

Urządzenie USP-140 produkowane jest w metalowej obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm [-]


Przykładowe urządzenie USP-140

 

 Folder USP-140 [4,086kB]

USP-142 - Sterownik telemechaniki

Sterownik telemechaniki USP-142 przeznaczony jest do realizacji funkcji telemechaniki, wynikającej z potrzeb technologii Smart Grid obejmujących zbieranie sygnałów. W szczególności, sterownik może pracować jako element rozproszonych zespołów telesygnalizacji, instalowanych w szafach telemachaniki na stacji SN/nN.

USP-142 posiada następujące kanały transmisyjne:

 • Ethernet w standardzie 100Base-TX do komunikacji z systemem nadrzędnym i konfiguracji
 • RS-485 (1 kanał)
 • RS-232 dla celów serwisowych

Dla potrzeb telemechaniki i zbierania stanów z obiektu sterownik posiada 10 wejść binarnych, które są dostosowane do sygnałów o napięciu 24V DC. Zostały one wyprowadzone na złączu X1. Na dowolne wejście binarne mogą być wyprowadzone sygnały pochodzące z układów i urządzeń spotykanych w aplikacja Smart Grid.

Urządzenie USP-142 produkowane jest w metalowej obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm [-]


Przykładowe urządzenie USP-142

 

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail