STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Sterowniki automatyki
Telemechanika w stacjach OZE
Pozostałe
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Automatyka w głębi sieci > Telemechanika w stacjach OZE


 Wstęp
 MSG-6xx - Moduł komunikacyjny GPRS/UMTS
 MSG-701 - Router
 MSG-705-xx - Router


Wstęp

Zdecydowana większość produkowanej w Polsce energii pochodzi z paliw kopalnych. Alternatywą dla takiej sytuacji jest stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Ich zasoby są pozyskiwane z naturalnych procesów, takich jak energia słoneczna, energia wiatru, zasoby geotermalne (pochodzące z wnętrza ziemi), ruch fal morskich, wykorzystanie biogazu i biopaliw ciekłych. Wykorzystywanie tych zasobów nie wiąże się z ich deficytem, ponieważ są odnawiane w krótkim czasie. W ostatnich latach na świecie zdecydowanie rosną dwa kierunki, wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej (wg. koncernu British Petroleum). Na trzecim miejscu znajduje się wykorzystanie energii termalnej.

Energetyka wiatrowa w Polsce przeżywa obecnie intensywny rozwój. Od 2015 r. jest to największa gałąź energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii. Przykładowe rozwiązania zostały pokazane w grupie Aplikacje > Farmy wiatrowe.

Produktami, które mogą być szeroko wykorzystywane na stacjach odnawialnych źródeł są sterowniki zamieszczone w grupie Automatyka w głębi sieci > Sterowniki automatyki oraz urządzenia opisane poniżej.


MSG-6xx - Moduł komunikacyjny GPRS/UMTS

Moduł komunikacyjny MSG-6xx to specjalizowany modem, przeznaczony do zestawiania połączeń w sieciach GSM 2G/3G do dowolnych urządzeń, nie obsługujących autonomicznie standardów GPRS/UMTS. Może też pełnić rolę koncentratora danych. Łączność z urządzeniem realizowana jest dzięki protokołowi TCP/IP lub UDP. Od strony obiektowej urządzenie udostępnia dwa kanały RS-485, dwa kanały RS-232 oraz interfejs 1-Wire. Moduł posiada również łącze Ethernet.

Moduł komunikacyjny MSG-6xx przeznaczony jest do współpracy z zabezpieczeniami cyfrowymi, reklozerami, sterownikami biogazowni, farm wiatrowych lub fotowoltaicznych. Aby zapewnić dużą odporność na uszkodzenia wywołane przepięciami oraz zabezpieczyć transmisję przed zakłóceniami, zastosowano separowane galwanicznie zasilanie od układów logicznych i komunikacyjnych.

Moduł jest produkowany w dwóch wersjach zasilania: 230/220V AC/DC oraz 24V DC. Posiada obudowę umożliwiającą montaż na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie MSG-611
 Folder > MSG-6xx [4,028kB]

MSG-701 - Router

Urządzenie MSG-701 to specjalizowany router, przeznaczony do zestawiania połączeń w sieciach GSM 2G/3G/4G do dowolnych urządzeń, nieobsługujących autonomicznie standardów GPRS/UMTS/LTE. Urządzenie może też pełnić jednocześnie funkcje modemu, koncentratora danych i konwertera protokołów. Łączność z urządzeniem od strony sieci GSM realizowana jest dzięki protokołowi TCP/IP lub UDP. Od strony obiektowej urządzenie udostępnia po jednym kanale RS-485 i RS-232 oraz interfejs 1-Wire. Moduł posiada również dwa łącza Ethernet TP 10/100. Interfejs 1-Wire umożliwia podłączenie cyfrowego czujnika temperatury oraz innych urządzeń w standardzie 1-Wire. MSG-701 wyposażony jest także w jedno wejście binarne i jedno wyjście sterujące.

Router MSG-701 przeznaczony jest do współpracy z zabezpieczeniami cyfrowymi, reklozerami, sterownikami biogazowni, farm wiatrowych lub fotowoltaicznych. Aby zapewnić dużą odporność na uszkodzenia wywołane przepięciami oraz zabezpieczyć transmisję przed zakłóceniami, zastosowano separowane galwanicznie zasilanie od układów logicznych i komunikacyjnych.

Moduł jest produkowany do zasilania napięciem 12÷24V DC. Posiada obudowę umożliwiającą montaż na szynie DIN 35 mm.


Przykładowe urządzenie MSG-701
 Folder > MSG-701 [4,028kB]

MSG-705-xx - Router

MSG-705-xx to router z funkcjonalnością serwera portów szeregowych. Pełni też funkcję modemu, koncentratora danych i konwertera protokołów. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań w systemach Smart Grid i Smart Metering dla urządzeń nieobsługujących autonomicznie standardów GPRS/UMTS/LTE. Łączność z routerem od strony sieci GSM realizowana jest w protokołach sieciowych TCP/IP lub UDP. A od strony obiektowej MSG-705-xx ma do dyspozycji dwa porty Ethernet. Standardowo router współpracuje z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej, zabezpieczeniami cyfrowymi, reclozerami, sterownikami biogazowni, farm wiatrowych lub fotowoltaicznych.

Router MSG-705-xx produkowany jest w dwóch wariantach. Model MSG-705-8 posiada 8 sepa-rowanych galwanicznie kanałów transmisji szeregowej, a model MSG-705-16 posiada ich 16. Każdy z portów szeregowych może być niezależnie zaprogramowany do pracy w trybie RS-232, RS-422 lub RS-485.

Zasilanie routera jest separowane galwanicznie od interfejsów komunikacyjnych i układów logicznych. Wielostronna separacja galwaniczna gwarantuje dużą pewność działania, odporność na uszkodzenia wywoływane przepięciami i niewrażliwość na zakłócenia.

Zintegrowany modem komunikacyjny wyposażony został w dwa gniazda na karty SIM, dzięki czemu możliwa jest jego praca w sieciach dwóch różnych operatorów.

W przypadku zapewnienia redundancji połączenia w konkretnej aplikacji u Klienta można podłączyć modem radiowy w standardach dedykowanych np. TETRA, DMR oraz modem radiowy w zakresach dedykowanych lub otwartych częstotliwościach.

Router MSG-705-xx realizuje funkcje uwierzytelniania realizowania poleceń sterujących zgodnie z normą IEC 62351-1 wraz z rozszerzeniem PN-EN 62351-3. Klucze szyfrujące mogą być przesyłane z serwera centralnego. [-]


Przykładowe urządzenie MSG-705-8

 

 Artykuł w czasopiśmie URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI 2/2018 - Router MSG-705 [1,892kB]
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail