STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Urządzenia > Inteligentnego budynku > Zabezpieczenia p-poż


 DCM-100 - Rozproszone moduły sterowania
 SO-55B-KSP - Sterownik


DCM-100 - Rozproszone moduły sterowania

To bardzo elastyczny system kontrolno-sterujący do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Moduły te są szczególnie przydatne w monitoringu i nadzorze instalacji zabezpieczających, przeciwpożarowych oraz automatyki budynkowej. W aplikacji wykorzystującej DCM-100, moduł jednostki centralnej PJC-8xx (będącej elementem koncentratora danych) realizuje wszystkie funkcje związane z wymianą i przetwarzaniem informacji. Z kolei w systemie SYNDIS Argus moduł procesora PJC-8xx stanowi ogniwo pośrednie między oprogramowaniem a urządzeniami części obiektowej.

Moduł multipleksowania wejść i wyjść w systemie DCM-100 może występować jako:

  • MSI4SO2 (moduł komunikacji zawierający 4 wejścia z detekcją obwodu, 2 wyjścia przekaźnikowe z detekcją ciągłości obwodu)
  • MI8 (8 wejść z wykrywaniem stanów)
  • MSO4 (4 wejścia przekaźnikowe z detekcją ciągłości obwodu)
  • MO8 (8 wyjść przekaźnikowych)

Moduły multipleksowania wejść i wyjść montowane są w obudowach przystosowanych do montażu na szynie DIN 35 mm.

Przedstawienie podzespołów systemu

 Przykładowe moduły w systemie DCM-100

Moduły DCM-100 stanowią platformę sprzętową systemu ARGUS-RV i przetestowano je przez CNBOP-PIB. Wydany został certyfikat zgodności nr 2975/2014 (załączony poniżej) potwierdzający spełnianie specyfikacji technicznej i możliwość stosowania ich w budownictwie w zakresie monitoringu i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów. Certyfikat dostępny jest również na stronie firmy Telbud SA (http://telbud.pl/o-firmie/certyfikaty/).  [-]

 Folder > DCM-100 [1,336kB]
 Certyfikat zgodności nr 2975/2014 wydany przez CNBOP-PIB [713kB]

SO-55B-KSP - Sterownik

Sterownik SO-55B-KSP jest przeznaczony do realizacji monitoringu i sterowania dedykowanych urządzeń automatyki budynkowej.
Więcej informacji znajduje się w grupie
Urządzenia > Automatyki Stacji > Koncentratory danych [-]

 

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail