STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
Urządzeń pierwotnych
Wyposażenia stacji RTV
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
USP-001-PZ - Przetwornik przełącznika zaczepów

Specjalizowany przetwornik USP-001-PZ przeznaczony jest do nadzorowania pracy podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Urządzenie nadzoruje jego stan oraz sygnalizuje anomalie występujące w pracy przełącznika. Dodatkowo moduł rejestruje zdefiniowane wcześniej dane, które są wykorzystywane podczas analizy poprawnej pracy przełącznika. Parametry te mogą być odczytywane z urządzenia zdalnie lub lokalnie i obrabiane np. przez zewnętrzne oprogramowanie. Urządzenie może być elementem składowym dowolnego rozproszonego systemu telemechaniki w środowisku zarówno sektora energetycznego jaki i w dowolnych instalacjach przemysłowych. Urządzenie może współpracować z systemem SYNDIS, a równie dobrze z każdym innym systemem typu SCADA.

Urządzenie USP-001-PZ wyposażone jest w następujące rodzaje złączy wejść i wyjść:

  • 8x WE-BIN - separowanych galwanicznie napięciowych wejść dwustanowych, na które można podawać sygnały stanu mechanizmu PPZ, sygnały kodera pozycji lub czujnik obrotów mechanizmu PPZ
  • 5x WY-ST - przekaźnikowych wyjść sterujących, dwa z nich przewidziane są do sygnalizacji stanów ostrzegawczych i alarmowych, pozostałe trzy można oprogramować wg indywidualnych potrzeb
  • 4x WE-U - separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe, przeznaczone do pomiaru napięć podawanych na silnik napędu PPZ
  • 4x WE-I - separowane galwanicznie prądowe wejścia analogowe, przeznaczone do pomiaru prądów zasilających silnik PZZ  [-]

Przykładowe urządzenie USP-001-PZ

 


 Folder > USP-x01-PZ [3,253kB]
 
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail