STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  KONTAKT    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
Urządzenia > Rejestratory zakłóceń

Celem rejestracji jest identyfikacja pojawiających się zakłóceń. Ich wysoki poziom może doprowadzić do stanów awaryjnych. Awaria w systemie energetycznym może mieć nieprzewidywalne skutki a ich usunięcie wiązać się z wysokimi kosztami. Rejestratory zakłóceń pozwalają na odpowiednie wczesne zarejestrowanie i analizę pojawiających się nieprawidłowości. Urządzenia te są odporne na trudne warunki środowiskowe występujące na stacjach energetycznych.

Zakłócenia to sygnały mierzone z dużą częstotliwością. Urządzenie SMT-102/103 może rejestrować sygnały z częstotliwością 2 500 000 próbek/s. Szybkość zmian napięcia powodującego rejestrację oscylogramu wynosi do 2000 kV/µs. W oparciu o bazę wiedzy i zidentyfikowane przesłanki, generowane są spostrzeżenia i alarmy, skojarzone z podpowiedziami i wyjaśnieniami dla służb eksploatacyjnych i dyspozytorskich. [-]


 SMT-101
 SMT-102/103
 SO-52v11-R


SMT-101

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Niezwykle ciekawym urządzeniem jest nasz specjalizowany przetwornik pomiarowy SMT-101 wraz z kompletem sond pomiarowych, przeznaczony do monitoringu izolatorów przepustowych. Wdrożenie tego przetwornika dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń „energetycznych” kiedy to podczas prób w Zakładzie Remontowym Energetyki w Czerwonaku rejestrowaliśmy z powodzeniem przebiegi wyładowań i zwarć na linii 110kV.

Przetwornik rejestruje przepięcia łączeniowe oraz burzowe po stronie pierwotnej i stronie wtórnej transformatora. Wykrywane są dynamiczne zmiany pojemności przepustów oraz zmiany długookresowe, świadczące o gwałtownej lub powolnej degradacji warstw dielektrycznych. Pomiary są przekazywane do SYNDIS ES, naszego oprogramowania eksperckiego, które wyznaczana zmianę współczynnika stratności przepustu. Na podstawie trendów zmian, generowane są odpowiednie komunikaty i powiadomienia.

Sadzimy, że systemowa statystyka zarejestrowanych przepięć atmosferycznych, oczywiście łącznie z mierzoną wartością przepięć, dostarczy cennych informacji o stanie ochrony odgromowej na stacji.

W czasie eksploatacji przetwornika okazało się, że bardzo dobrze rejestrowane są zaburzenia napięć związane z awariami w systemie elektroenergetycznym! Takie rejestracje można wykorzystać do dodatkowej weryfikacji pracy rejestratorów zakłóceń i niektórych zabezpieczeń.

 Folder > SMT-101.pdf [465kB]

SMT-102/103

Moduł SMT-102/103 posiada dedykowany mikroprocesorowy układ pomiarowy z funkcją rejestracji i przeznaczony jest do monitoringu izolatorów przepustowych. Układ sprawuje nadzór nad maksymalnie 6 izolatorami przepustowymi, w które wyposażone są sieciowe i blokowe transformatory mocy. Urządzenie może współpracować z systemami monitoringu transformatora, z systemami stacyjnymi SSiN lub funkcjonować samodzielnie jako urządzenie automatyki stacyjnej.

Rejestrator SMT-102-Z składa się z zasilacza, modułu pomiarowego oraz modułu wyjść dwustanowego np. MSS-216. Zyskuje się wtedy możliwość wyprowadzenia sygnałów ostrzegawczych i alarmowych. Rejestrator SMT-103 jest wyposażony jedynie w moduł pomiarowy SMT-102 wraz z zasilaczem MZA-101-15, bez modułu wyjść dwustanowych.

Do wejść torów pomiarowych są doprowadzanie sygnały z sond typu CPT-00x, umieszczonych w gniazdach pomiarowych izolatorów przepustowych. Monitoringiem może być objęcia zarówno strona napięcia górnego jak i dolnego transformatora.

Urządzenie może być montowane za- lub natablicowo. Rejestrator komunikuje się z niezależnym, zewnętrznym oprogramowaniem diagnostycznym, np. z systemem monitoringu SYNDIS ES lub SYNDIS ESB. [-]


Przykładowe urządzenie SMT-103

 


SO-52v11-R

Rejestrator zakłóceń SO-52v11-R dokonuje rejestracji przebiegu pracy i zakłóceń w polach rozdzielni wszystkich poziomów napięć. W zależności od ilości sygnałów, które podlegają rejestracji, pojedyncze rejestratory mogą być łączone w sieć, tworząc warstwę sprzętową stacyjnego, rozproszonego systemu rejestracji i analizy zakłóceń. Zgromadzone dane przesyłane są do systemu nadrzędnego i przetwarzane przez specjalizowane oprogramowanie w celu identyfikacji przyczyn awarii.

Standardowo rejestrator posiada następujące moduły:

  • MWS-201w.220 (3x moduł wejść dwustanowych)
  • MPL-221-107 (1x moduł pomiarów z separacją liniową)
  • MPA-351-1R (1x moduł pomiarowo-komunikacyjny)
  • MZA-210 (1x moduł zasilacza)

Moduły są połączone i zasilane przez wewnętrzną szynę LVDS. W maksymalnej konfiguracji rejestrator może być wyposażony w cztery moduły MWS-201w.220 oraz redundantny zasilacz MZA-210.

Podstawowe funkcje rejestratora są realizowane przez moduł MPA-351-1R (pomiarowo-komunikacyjny). Moduł ten w sposób ciągły mierzy prądy i napięcia. W przypadku spełnienia warunków zainicjowania rejestracji zapisywane są przebiegi sygnałów analogowych i dwustanowych z odpowiednim czasem wyprzedzenia i zwłoki. Parametry zainicjowania rejestracji oraz jej czas są definiowane podczas konfiguracji parametrów rejestratora.

Moduł pomiarowo-komunikacyjny prowadzi także transmisję z zewnętrznymi urządzeniami komunikacyjnymi lub innymi systemami za pomocą protokołu MODBUS, DNP 3.0, IEC61850, TFTP i innymi uzgodnionymi na etapie projektowania systemu.


Przykładowe urządzenie SO-52v11-R

 

 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail