STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  KONTAKT    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
Urządzenia > Serwery i stanowiska operatorskie

W ramach systemu SYNDIS, będącym zintegrowanych oprogramowaniem klasy NMS (Network Management System), pracują serwery oraz stacje robocze. Konfiguracje sprzętowe serwerów przygotowane są w zależności od miejsca jakie on pełni w warstwie aplikacyjnej systemu SYNDIS. Ważną rolę w systemie pełnią również stacje robocze będącymi w tym wypadku terminalami dyspozytorskimi. Zależnie od pełnionej funkcji mogą być wyposażone w jeden lub kilka monitorów. W przypadku małych instalacji serwer i aplikacja stacji operatorskiej może być instalowana na jednym urządzeniu.


 Serwery
 Stanowisko operatora SO-5S-HMI


Serwery

Serwer procesu czasu rzeczywistego SO-5S jest jednym z urządzeń systemu automatyki stacyjnej SO-5. Serwer ma za zadanie zebrać dane dostarczane z urządzeń akwizycji, następnie je przetworzyć, zarchiwizować oraz udostępnić, w wybranym zakresie, określonym użytkownikom.

Dane są dostarczane do serwera z urządzeń stacyjnych, bezpośrednio przez podsystemy zbierania danych lub przez komputery komunikacyjne, np. SO-55. Serwer udostępnia przetworzone dane stacjom operatorskim, które realizują lokalnie wizualizację przetworzonych danych dla potrzeb operatorów. Użytkownikami systemu mogą być, przyłączone do lokalnej sieci komputerowej, stanowiska operatorskie typu SO-50 z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA SYNDIS RV.

Serwer procesu czasu rzeczywistego SO-5S zrealizowany jest w technologii rozproszonych i rozdzielonych serwerów: bazy danych, usług systemowych i aplikacji. Określenie "serwer" w tym kontekście odnosi się do programów i procesów. Aplikacje serwera, w zależności od potrzeb, osadzone są na jednym lub kilku komputerach. W małych instalacjach serwer i aplikacja stacji operatorskiej SYNDIS RV mogą być zainstalowane na jednym komputerze.

Dobór odpowiedniego serwera do współpracy z systemem SYNDIS, stosowanym w ramach Systemu Automatyki Przemysłowej (SAS), jest przeprowadzany w oparciu o klucz produktu przedstawiony poniżej.

Klucz produktu doboru serwera SO-5S

 


Przykładowe urządzenie SO-5S

 

 Folder serwera > so5s-serwer-czasu-rzeczywistego.pdf [206kB]

Stanowisko operatora SO-5S-HMI

Stanowisko operatora SO-5S-HMI jest urządzeniem bazującym na standardowym PC z jednym lub kilkoma monitorami. Oprogramowanie SYNDIS RV realizuje funkcje zaawansowanego programu typu SCADA/DMS/OMS/EMS. Z urządzeniami zbierającymi dane terminal może być podłączony przez interfejsy RS-232, RS-485 lub Ethernet. Terminal dostępny jest w dwóch wariantach: stacjonarnej i do montażu w szafie typu RACK (19”). Terminal ma możliwość łączenia w zestawy kilkustanowiskowe, umożliwiające obsługę alarmów w sposób zintegrowany.

Podstawowe funkcje stanowiska operatora to:

 • graficzna, wektorowa prezentacja aktualnego stanu stacji i sieci z animacją w czasie rzeczywistym elementów stelemechanizowanych, dwustanowych i analogowych, realizowaną na schematach oraz w tabelach
 • realizacja sterowań lokalnych obiektami stelemechanizowanymi (np. urządzeniami rozdzielni)
 • prezentacja rozpływów mocy w poszczególnych obwodach i węzłach systemu na schematach i w postaci tabel
 • prezentacja sygnalizacji ostrzegawczej i alarmowej w postaci list i schematów
 • dynamiczne kolorowanie linii, ciągów i szyn
 • możliwość ręcznego zaznaczania stanów elementów łączeniowych niestelemechanizowanych
 • generacja alarmów przy samoczynnych zmianach stanu układu
 • generacja alarmów przy przekraczaniu wielkości analogowych
 • zaznaczanie stanów szczególnych pracy ludzi i urządzeń
 • prezentacja zachodzących zmian w postaci dziennika zdarzeń
 • liczne narzędzia pomagające w analizie stanów pracy urządzeń
 • i wiele innych

Wizualizacja zarówno stanu stacji, jak i sieci elektroenergetycznych wykonywana jest z wykorzystaniem schematów blokowych, rysunków z symbolicznymi elementami opisującymi stan systemu, jak i przy pomocy wykresów. Możliwe jest wyświetlanie kilku ekranów wizualizacyjnych jednocześnie. Kolorowanie linii następuje dynamicznie w wyniku operacji analitycznych i obliczania funkcji.

Przykładowy zrzut ekranu z prezentacją danych w różnej formie

 

 Folder > Terminal operatorski [4,363kB]
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail