STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   
Systemy
SYNDIS RV
Dedykowane
Urządzenia
Serwery i stanowiska operatorskie
Automatyki stacji
Rejestratory zakłóceń
Cyfrowa podstacja
Analizatory jakości energii
Automatyki w głębi sieci
Automatyki kontrolno-pomiarowej
Monitoringu
AMR/AMI
Transmisji danych
GSM/GPRS/UMTS/LTE
Modemy radiowe
Modemy przewodowe
Konwertery i separatory
Multipleksery i powielacze
Wizualizacja danych
Inteligentnego budynku
Układy zasilania
Podzespoły
Pakiety systemu MS
Moduły rodziny SO-52v11
Moduły rodziny SO-52v21
Kontrolery
Osprzęt łączeniowy
Układy specjalizowane
Moduły rodziny SO-51
Aplikacje
System obszarowy z podziałem uprawnień
System stacyjny
System monitoringu transformatorów blokowych - SYNDIS ESB
System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej
Sterownik RTU SO-52v21
Funkcje automatyki w głębi sieci
Farmy wiatrowe
SYNDIS RV AQUA
ARGUS RV-C
DALI-Box
Urządzenia > Transmisji danych > Konwertery i separatory transmisji

Konwertery są to urządzenia jedno- lub wielokanałowe, które dostosowują standard, typ i rodzaj transmisji do interfejsów, w które są wyposażone. Separatory  wprowadzają wymagane separacje galwaniczne.


 Folder > konwertery-separatory [1,823kB]
 Folder > Rs-ETH.pdf [550kB]

 CRS-xxx
 EVRS-001
 FLN-xxx
 FRS-485
 FRS-485A
 GRS-xxx
 LTH-101
 LVDS-RS
 MST-40x
 OOK-xxx
 OPTOSPA
 ORS-xxx
 PSR-xxx
 RRS-485
 RSCL-002
 RS-ETH-003
 RSM-xxx
 SRS-485A
 SRS-485-KAM
 STS-xxx
 URS-485


CRS-xxx

Konwerter CRS-xxx przeznaczony jest do komunikacji w sieciach wykorzystujących protokół PPM2 oparty na protokołach CAN-BUS/RS-485. Umożliwia też konwersję protokołów szeregowych na standard magistrali CAN-BUS. Konwerter posiada trzy porty komunikacyjne RSB (RS-485), CAN i RSA (RS-232). Port RSB służy do komunikacji z systemem nadrzędnym. Port CAN, podobnie jak RSB służy do komunikacji z systemem nadrzędnym. W warstwie komunikacyjnej port wykorzystuje protokół CAN-BUS i PPM2. Port RSA służy jedynie do diagnozowania poprawności pracy urządzenia.

Zależnie od wersji, konwerter może być zasilany napięciem 110÷220V AC/DC lub 24÷48V AC/DC. Konwerter wykonany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie CRS-001

 


EVRS-001

Konwertery EVRS-001 służą do komunikacji z licznikami EVO wykorzystując interfejs RS-485. Urządzenie tej grupy zapewnia separację galwaniczną minimum 1.6 kV między sygnałami licznika EVO, a stroną interfejsu RS-485.

Konwertery EVRS-00x można stosować do tworzenia separowanej sieci komunikacyjnej, mogącej obsłużyć do 32 urządzeń.

Urządzenie posiada wbudowany zasilacz (48V DC) oraz obudowę przystosowaną do montażu na szynie DIN 35 mm. Może też być wykonane w innych wariantach zasilania oraz innych typach obudów (po konsultacji z producentem). [-]


Przykładowe urządzenie EVRS-001

 


FLN-xxx

Konwerter (transkoder) FLN-xxx jest urządzeniem służącym do konwersji protokołu SPA na protokół LonTalk® firmy Echelon®. Sygnały obu protokołów doprowadzone są przez interfejsy światłowodowe. Dodatkowo transkoder wyposażony jest w interfejs szeregowy RS-485 dla protokołu SPA.

Transkoder w odpowiedniej wersji, może obsługiwać następujące typy światłowodów (zarówno od strony interfejsu SPA, jak i LonTalk):

 • wielomodowy szklany 62,5/125 µm
 • wielomodowy plastikowy POF 1 mm

Transkoder posiada zintegrowany zasilacz. FLN-xxx produkowany jest w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie FLN-001

 


FRS-485

Konwerter FRS-485 służy do zamiany standardu transmisji RS-485 na standard transmisji światłowodowej lub RS-232. Dane nadawane po interfejsie RS-485 mogą pochodzić z interfejsu RS-232 lub światłowodowego. Każde urządzenie tej grupy zapewnia separację galwaniczną minimum 1.6 kV między sygnałami standardu RS-485, a stroną interfejsu RS-232.

Konwertery FRS-485 należy stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna (odporna na zakłócenia) transmisja między urządzeniami wyposażonymi w interfejs światłowodowy lub RS-232, z możliwością tworzenia separowanej sieci komunikacyjnej dla standardowo 32 urządzeń zewnętrznych (np. liczników energii).

Konwerter FRS-485 może współpracować z wieloma typami światłowodów, takimi jak:

 • szklany wielomodowy 62,5/125 µm
 • szklany jednomodowy 9/125 µm
 • plastikowy wielomodowy 1 mm

Istnieje możliwość dostosowania konwertera zarówno pod względem typu obudowy, jak i napięcia zasilającego (po konsultacji z producentem). Standardowe wykonanie przewiduje użycie obudowy przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm lub obudowy specjalizowanej. [-]


Przykładowe urządzenie FRS-485

FRS-485A

Konwerter FRS-485A służy do zamiany standardu transmisji RS-485 i czteroprzewodowej RS-422 na standard transmisji światłowodowej.

Konwertery FRS-458A należy stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna (odporna na zakłócenia) transmisja między urządzeniami wyposażonymi w interfejs światłowodowy z możliwością tworzenia separowanej sieci komunikacyjnej RS-485 lub RS-422 dla standardowo 32 urządzeń zewnętrznych (np. liczników energii).

FRS-485A posiada przekaźnik służący do sygnalizacji awarii zasilania konwertera. Konwerter nie wymaga programowej obsługi kierunku nadawania oraz konieczności konfiguracji parametrów transmisji. Automatyczna zmiana kierunku zaimplementowana jest sprzętowo, przez co nie ma konieczności buforowania danych.

Konwerter FRS-485A może współpracować z wieloma typami światłowodów, takimi jak:

 • szklany wielomodowy 62,5/125 µm
 • szklany jednomodowy 9/125 µm
 • plastikowy wielomodowy 1 mm

Istnieje możliwość dostosowania konwertera do napięć zasilających Klienta (po konsultacji z producentem). Standardowe wykonanie przewiduje użycie obudowy przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm lub obudowy specjalizowanej. [-]


Przykładowe urządzenie FRS-485A

 


GRS-xxx

Konwerter GRS-xxx służy do połączenia urządzenia GPS-xxx z komputerem wyposażonym w interfejs RS-232 przez interfejs składający się z trzech światłowodów. Możliwe jest również wykorzystanie konwerterów GRS-xxx w celu zestawienia toru transmisji światłowodowej do przesyłania danych nadawanych, odbieranych oraz dodatkowego sygnału sterującego.

Konwerter zapewnia niezakłóconą transmisję danych oraz całkowitą izolację galwaniczną urządzeń pracujących w obecności dużych zakłóceń elekromagnetycznych. Trzeci z wykorzystywanych światłowodów jest elementem sterującym. W zależności od wersji wykonania, urządzenie może dysponować dwoma odbiornikami i jednym nadajnikiem lub jednym odbiornikiem i dwoma nadajnikami.

Konwerter produkowany jest w obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35 mm.


Przykładowe urządzenie GRS-320

 


LTH-101

_Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Konwerter LTH-101 przeznaczony jest do połączenia urządzeń wyposażonych w port RS-485 do sieci Ethernet.

Konstrukcja modemu została zorientowana pod kątem zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej w systemach AMR i umożliwia jego montaż na osłonie listwy zaciskowej licznika energii elektrycznej. W systemach AMR urządzenie pracuje jako brama wyjściowa (Gateway).

Konwerter może być użyty wszędzie tam, gdzie konieczna jest zdalna łączność z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy, a nie ma możliwości zapewnienia fizycznego łącza np. ze względu na zbyt dużą odległość.

 Folder > LTH-101 [2,121kB]

LVDS-RS

Konwerter LVDS-RS wchodzi w skład sterownika SO-52v11. Jego przeznaczeniem jest separacja transmisji i konwersja sygnałów magistrali LVDS na standard RS-485 lub na transmisję światłowodową. W zależności od wersji konwerter umieszczony jest w złączu magistrali sterownika (konwersja na transmisję RS-485) lub na elewacji (konwersja na transmisję światłowodową). Dla transmisji RS-485 wprowadzona jest separacja galwaniczna. Sygnały z magistrali LVDS są zamieniane na sygnały TTL, a następnie, po przejściu przez separację galwaniczną, są przetwarzane na standard RS-485. Gdy wybrana jest transmisja światłowodowa, sygnał jest przetwarzany z pominięciem separacji galwanicznej.

Konwerter LVDS-RS może współpracować z następującymi typami światłowodów:

 • szklany wielomodowy 62,5/125 µm – złącze typu ST
 • plastikowy wielomodowy 1 mm – złącze typu V  [-]

Przykładowe urządzenie LVDS-RS

 


MST-40x

Separator MST-40x to 4 kanałowy separator sygnałów standardu V24 (RS-232) na separowany sygnał pętli prądowej 20mA. Separator ten jest niezbędnym elementem łączącym urządzenia wyposażone w interfejs RS-232 z urządzeniami telefonii nośnej typu ETN, TGFM, sterownikami obiektowymi SYNDIS, urządzeniami telemechaniki TIDEC, DETEC, UTJ lub urządzeniami PDH/SDH.

Konwerter może być użyty do separacji transmisji szeregowej między dowolnymi urządzeniami wyposażonymi w łącze RS-232. Jest wykonany jako moduł Eurocard 3U. Przy użyciu kasety 19”/3U możliwy jest montaż 9 modułów wraz z zasilaczem. [-]


Przykładowe urządzenie MST-405

 


OOK-xxx

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Konwerter OOK-xxx służy do zamiany standardu dwuprzewodowej linii światłowodowej na inny standard światłowodowy. Konwerter może też pełnić rolę tzw. repeatera, czyli regeneratora sygnału wybranego standardu linii światłowodowej. Zastosowanie OOK-xxx zapewnia niezakłóconą transmisję danych oraz całkowitą izolację galwaniczną urządzeń, które pracują w środowisku dużych zakłóceń elektromagnetycznych.

Konwerter OOK-xxx wykonywany jest dla następujących rodzajów światłowodów:

 • szklany jednomodowy (9/125 µm)
 • szklany wielomodowy (62,5/125 µm)
 • plastikowy wielomodowy (HCS 200/230 µm)
 • plastikowy wielomodowy (POF 1 mm)

W podstawowej ofercie znajdują się następujące konwertery:

 • OOK-130 (szklany wielomodowy 62,5/125 µm na plastikowy wielomodowy POF 1 mm)
 • OKK-510 (szklany jednomodowy 9/125 µm na szklany wielomodowy 62,5/125 µm)
 • OOK-530 (szklany jednomodowy 9/125 µm na plastikowy wielomodowy POF 1 mm)

Po konsultacji z producentem istnieje możliwość wykonania konwertera o innych parametrach technicznych. Konwertery OOK-xxx produkowane są w obudowach przystosowanych do montażu na szynie DIN 35 mm.

 


OPTOSPA

Konwertery OPTOSPA służą do zamiany standardu transmisji RS-485 lub TTL na standard optyczny. Konwertery OPTOSPA stosuje się dla uzyskania odpornej na zakłócenia elektromagnetyczne, długodystansowej transmisji światłowodowej pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485. Konwertery są zasilane za pomocą zewnętrznego zasilacza +5V lub +12V. Napięcie jest podawane na odpowiednie piny od strony złącza DSUB9. Przewidziane są dwa typy miniaturowych obudów:

 • DSUB9-25 (umieszczana bezpośrednio w złączu RS-485)
 • specjalizowana – kod 9U (do mocowania w urządzeniach typu rejestratory, koncentratory danych, zabezpieczenia cyfrowe itp.)

W podstawowym wariancie przygotowane są następujące modele:

 • OPTOSPA-002/V (szybkość transm. do 38,4 kb/s, pasmo 650 nm, obudowa DSUB9-25, złącza światłowodowe typu V)
 • OPTOSPA-201/V (szybkość transm. do 2,5 Mb/s, pasmo 650 nm, obudowa specjalizowana kod 9U, złącza światłowodowe typu V)

Po konsultacji z producentem istnieje możliwość wykonania konwertera o innych parametrach technicznych. [-]


Przykładowe urządzenie OPTOSPA-002

 


ORS-xxx

Konwerter ORS-xxx służy do zamiany standardu transmisji RS-232 na transmisję przez dwuprzewodową linię światłowodową. Konwerter zapewnia niezakłóconą transmisję danych oraz całkowitą izolację galwaniczną urządzeń pracujących w obecności dużych zakłóceń elektromagnetycznych. Może wymagać zasilacza zewnętrznego lub pracować bez niego. Urządzenie może obsługiwać transmisję na światłowodach zarówno wielomodowych, jak i jednomodowych, w zależności od wykonanego typu.

Ze względu na różnorodność zastosowań konwerterów ORS-xxx przygotowano je w kilku wersjach obudowy:

 • przeznaczonych do montażu na szynie DIN 35 mm
 • do instalacji w złączu DSUB
 • specjalizowanych

Konwerter w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm może posiadać zintegrowany zasilacz 220V AC/DC lub 24V AC/DC. W zależności od tego, czy konwerter posiada zasilanie autonomiczne czy wbudowane, może być przeznaczony do określonych aplikacji.

 


PSR-xxx

Separator PSR-xxx przeznaczony jest do zabezpieczenia portów szeregowych komputera, w przypadku gdy są one narażone na różnego rodzaju przepięcia, mogące spowodować ich uszkodzenie. Układ zapewnia całkowitą separację galwaniczną wszystkich sygnałów standardu RS-232C, wyprowadzonych na standardowe złącze typu DSUB-9.

W urządzeniu wyróżnia się stronę separowaną (np. komputer PC) i stronę obiektową. W zależności od typu separatora może on mieć zasilacz wbudowany lub zewnętrzny (dostarczany wraz z urządzeniem). Rozkład pinów na złączach stanowi przedłużenie standardowego kabla DSUB9-M / DSUB9-F. Oznacza to, że po włożeniu urządzenia w 9-pinowe złącze szeregowe (np. w komputerze) po drugiej stronie otrzymamy odseparowany interfejs RS-232.

Separator PSR-xxx produkowany jest w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN 35 mm lub w specjalizowanej DSUB9/25. [-]


Przykładowe urządzenie PSR-013

 


RRS-485

Konwerter RRS-485 umożliwia realizację światłowodowej, pierścieniowej sieci połączeń między urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485 czteroprzewodowy. Siecią światłowodową tego typu mogą być łączone pojedyncze urządzenia wyposażone w interfejs RS-485, jak i grupy takich urządzeń.

Konwerter RRS-485 przystosowany jest do współpracy ze światłowodami wielomodowymi szklanymi i plastikowymi. Dostępne są warianty z napięciem zasilania 230/220V AC/DC lub 24/48V AC/DC. Możliwe jest również zastosowanie zasilacza zewnętrznego.

Standardowo konwertery RRS-485 przystosowane są do współpracy z włóknami światłowodowymi wielomodowymi szklanymi ze zintegrowanym zasilaczem oraz obudową przystosowaną do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie RRS-485

 


RSCL-002

Konwerter RSCL-002 przeznaczony jest do konwersji transmisji w standardzie RS-232 na transmisję w standardzie pętli prądowej 0÷20mA. Konwerter można wykorzystać do połączenia urządzeń wyposażonych w łącze szeregowe RS-232 z licznikami energii elektrycznej posiadającymi standard pętli prądowej CLO (np. liczniki typu: LZQM, LZM, LZQJ, ZMB, ZMD).

RSCL-002 ma separowane galwanicznie interfejsy RS-232 i pętli prądowej. Łącze RS-232 posiada gniazdo DSUB-9, natomiast sygnały pętli prądowej i zasilania wyprowadzone są na listwę śrubową. Konwerter produkowany jest w obudowie do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie RSCL-002

 


RS-ETH-003

Konwerter RS-ETH-003 przeznaczony jest do przyłączania urządzeń wyposażonych w porty RS-232 lub RS-485 do sieci Ethernet. Może też mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest zdalny dostęp, a urządzenie jest wyposażone w port szeregowy. Użycie sieci Ethernet jako medium transmisyjnego stanowi rozwiązanie tego problemu.

Konwerter RS-ETH-003 wyposażony jest w cztery złącza komunikacyjne (2x RS-232, 1x RS-485, 1x Ethernet). Wszystkie łącza szeregowe posiadają separację galwaniczną. Port RS-485 jest jednak zrównoleglony z jednym z portów RS-232, dlatego też do dyspozycji są dwa szeregowe porty logiczne (2x RS-232 lub 1x RS-232 i 1x RS-485).

Konwerter RS-ETH-003 produkowany jest w obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35mm. [-]


Przykładowe urządzenie RS-ETH-003R

 


RSM-xxx

Konwerter RSM-xxx przeznaczony jest do komunikacji modemowej w standardzie BELL 202 lub V23 między urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-232. Konwertery tego typu umożliwiają zestawienie dedykowanych połączeń w trybie half-duplex (linia dwuprzewodowa) lub full-duplex (linia czteroprzewodowa) w środowisku dużych zakłóceń.

Konwerter może być wykorzystany również jako urządzenie zwiększające zasięg i niezawodność pracy istniejących łączy RS-232. RMS-xxx może być konfigurowany sprzętowo (nie wymaga oprogramowania). W trybie half-duplex pracą modemu steruje mikrokontroler, natomiast w full-duplex tryb ten jest wybierany na stałe, a bit RTS umożliwia blokowanie częstotliwości nośnej nadajnika.

Urządzenie wykonywane jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm lub w obudowie specjalizowanej (w zależności od wymagań Klienta). [-]


Przykładowe urządzenie RSM-001

 


SRS-485A

Konwertery SRS-485A służą do zamiany standardu transmisji RS-232 na dwuprzewodowy standard RS-485 i czteroprzewodowy standard RS-422. Każde urządzenie tej grupy zapewnia separację galwaniczną minimum 1.6 kV między sygnałami standardu RS-232, a stroną interfejsu RS-485 (RS-422). Konwertery takie należy stosować w przypadku, gdy wymaga się bardziej niezawodnej i odpornej na zakłócenia transmisji między urządzeniami wyposażonymi w interfejs światłowodowy, z możliwością tworzenia separowanej sieci komunikacyjnej RS-485 lub RS-422. W sieci takiej może być obsługiwanych do 32 urządzeń.

Funkcja zmiany kierunku transmisji została zrealizowana sprzętowo, dlatego konwerter nie wymaga obsługi programowej. Nie ma też konieczności buforowania danych. Konwerter SRS-458A wyposażony jest w przekaźnik, który sygnalizuje awarię zasilania.

Konwerter SRS-485A produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm lub w obudowie specjalizowanej. [-]


Przykładowe urządzenie SRS-485A

 


SRS-485-KAM

Konwertery SRS-485-KAM służą do komunikacji z licznikami KAMSTRUP MULTICAL przez interfejs RS-485. Urządzenie tej grupy zapewnia separację galwaniczną minimum 1.6 kV między sygnałami licznika KAMSTRUP a stroną interfejsu RS-485.

Konwerter posiada zintegrowany zasilacz 230V AC/DC a obudowa konwertera SRS-485-KAM przeznaczona jest do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie SRS-485-KAM

 


STS-xxx

Konwerter STS-xxx to jedno- lub dwukanałowy konwerter sygnałów standardu RS-232 na sygnał pętli prądowej 20mA. Konwerter można stosować do separacji transmisji szeregowej między dowolnymi urządzeniami, wyposażonymi w łącza RS-232. Moduł ten jest niezbędny przy łączeniu urządzeń wyposażonych w interfejs RS-232 z urządzeniami energetycznej telefonii nośnej ETN, TgFM, sterownikami obiektowymi SYNDIS, urządzeniami PDH/SDH oraz innymi urządzeniami telemechaniki typu UTJ, TIDEC, DETEC i innymi.

Konwerter obsługuje następujące rodzaje światłowodów:

 • szklany jednomodowy (9/125 µm)
 • szklany wielomodowy (62,5/125 µm)
 • plastikowy wielomodowy (POF 1 mm)

Przykładowa lista możliwych rozwiązań konwertera:

 • STS-001 (dwukanałowy, konwersja RS-232 na pętlę prądową, brak zasilacza, obudowa specjalizowana)
 • STS-412 (jednokanałowy, konwersja RS-232 na pętlę prądową, zintegrowany zasilacz, obudowa do montażu na szynie DIN 35 mm)
 • STS-512/STS-513 (dwukanałowy, konwersja RS-232 na pętlę prądową, gniazdo RS na listwie śrubowej, zintegrowany zasilacz, obudowa do montażu na szynie DIN 35 mm)
 • STS-612 (jednokanałowy, konwersja sygnału światłowodowego jednomodowego na pętlę prądową, zintegrowany zasilacz, obudowa do montażu na szynie DIN 35 mm)

W przypadku konieczności zastosowania konwertera o innych parametrach technicznych istnieje możliwość ich wykonania po konsultacji z MIKRONIKĄ. [-]


Przykładowe urządzenia STS-412 (z lewej) i STS-512 (z prawej)

 


URS-485

Konwertery URS-485 służą do zamiany standardu transmisji RS-232 na dwuprzewodowy lub czteroprzewodowy standard RS-485. Każde urządzenie tej grupy zapewnia separację galwaniczną minimum 1.6 kV między sygnałami standardu RS-232, a stroną interfejsu RS-485.

Konwertery URS-485 można stosować w przypadku konieczności posiadania odpornej na zakłócenia transmisji między urządzeniami posiadającymi interfejs RS-232C, z możliwością tworzenia separowanej sieci komunikacyjnej dla maksymalnie 32 urządzeń.

Standardowo konwertery te są zasilane napięciem 110÷220V AC/DC i produkowane w obudowach przystosowanych do montażu na szynie DIN 35 mm [-]


Przykładowe urządzenie URS-485

 

 
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail