STRONA GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  SYNDIS  |  PRODUKTY  |  SZKOLENIA  |  PARTNERZY  |  WYDARZENIA  |  SERWIS  |  KONTAKT  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI    PL  |  EN  |  RU  |  DE   

Specjalizowany przetwornik SMT-001 dla identyfikacji i pomiaru przepięć na stacji WNNiezwykle ciekawe urządzenie to nasz specjalizowany przetwornik pomiarowy SMT-101 wraz z kompletem sond pomiarowych, przeznaczony do monitoringu przepustów izolacyjnych. Wdrożenie tego przetwornika dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń „energetycznych” kiedy to podczas prób w Zakładzie Remontowym Energetyki w Czerwonaku rejestrowaliśmy z powodzeniem przebiegi wyładowań i zwarć na linii 110kV.

Przetwornik rejestruje przepięcia łączeniowe oraz burzowe na stronie pierwotnej i stronie wtórnej transformatora. Wykrywane są dynamiczne zmiany pojemności przepustów oraz zmiany długookresowe, świadczące o gwałtownej lub powolnej degradacji warstw dielektrycznych. Pomiary są przekazywane do SYNDIS ES, naszego oprogramowania eksperckiego, które wyznaczana zmianę współczynnika stratności przepustu. Na podstawie trendów zmian, generowane są odpowiednie komunikaty i powiadomienia.

Sadzimy, że systemowa statystyka zarejestrowanych przepięć atmosferycznych, oczywiście łącznie z mierzoną wartością przepięć, dostarczy cennych informacji o stanie ochrony odgromowej na stacji.

W czasie eksploatacji przetwornika okazało się, że bardzo dobrze rejestrowane są zaburzenia napięć związane z awariami w systemie elektroenergetycznym! Takie rejestracje można wykorzystać do dodatkowej weryfikacji pracy rejestratorów zakłóceń i niektórych zabezpieczeń.

 
   Folder [465kB]
 
   Drukuj    Napisz do nas e-mail