Analizatory jakości energii

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_3-05_analiz_jakosci-scaled-599x30.jpg

Analizator SO-52v11-eME przeznaczony jest do rejestracji, pomiarów i analizy jakości energii w polach rozdzielni elektroenergetycznych, niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Analizator mierzy wielkości oraz parametry wymagane do oceny jakości energii, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami odpowiednich norm. Pojedyncze analizatory mogą być łączone w sieć tworzącą warstwę sprzętową rozproszonego systemu stacyjnego, który w sposób ciągły monitoruje jakość energii elektrycznej.

Dane gromadzone są w pamięci analizatora lub na karcie SD. Są one przesyłane przez dowolny rodzaj łącza (Ethernet, GPRS) do serwera danych. Po przesłaniu danych do systemu nadrzędnego są tam przetwarzane, analizowane i przygotowywane do prezentacji. Zajmuje się tym specjalizowany system oceny jakości energii SYNDIS PQ.

Poniższa konfiguracja przedstawiona jest dla modelu SO-52v11-eME-11:

  • STP-106 (16 wejść dwustanowych, 4 wyjścia sygnałowe)
  • MPL-416w.014 (4 wejścia pomiarowe napięciowe, 4 wejścia pomiarowe prądowe)
  • PJC-834-24 (jednostka centralna - 4x Ethernet Fx, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x RS-232 serwisowy, 1x Ethernet TP)
  • MZA-205 (zasilacz)

Konfiguracja modelu SO-52V11-eME-2:

  • 2x MPL-416w.014 (4 wejścia pomiarowe napięciowe, 4 wejścia pomiarowe prądowe)
  • PJC-834-24 (jednostka centralna - 4x Ethernet Fx, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x RS-232 serwisowy, 1x Ethernet TP)
  • MZA-210 (zasilacz)

Przykładowe urządzenie SO-52v11-eME
Folder > SO-52v11-eME [1,783kB]
Artykuł w czasopiśmie "WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE" nr 5/2019 > Analizator jakości energii elektrycznej SO-52v11-eME [554kB] [1,783kB]