ARGUS RV-C

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_5-9_argus_rv-c-scaled-599x30.jpg

System ARGUS RV-C do monitorowania i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów.

Komputerowy system nadzoru i sterowania typu ARGUS RV-C jest rozwiązaniem sprzętowo-programowym, które bazuje na oprogramowaniu ARGUS RV klasy PSIM i przeznaczone jest do monitoringu i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów.

Wyrób ten jest wspólnym przedsięwzięciem firmy MIKRONIKA oraz firmy Telbud S.A. ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań.

System może realizować lokalny i zdalny nadzór instalacji i urządzeń dla jednego lub wielu rozproszonych obiektów w tym między innymi:

 • systemów sygnalizacji pożarowej
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • stałych urządzeń gaśniczych
 • systemów wentylacji pożarowej
 • systemów oddymiania grawitacyjnego
 • elementów oddzieleń przeciwpożarowych (drzwi, kurtyny, bramy)
 • systemów oświetlenia awaryjnego
 • instalacji i urządzeń wykorzystywanych lub sterowanych w czasie stanu alarmu pożarowego


System ARGUS RV-C w konfiguracji podstawowej

Komputerowy system nadzoru i sterowania typu ARGUS RV-C posiada architekturę sieciową, rozproszoną. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład systemu są:

 • koncentrator interfejsów SO-55B-KSP wyposażony w porty komunikacyjne do nadzorowanych urządzeń, z oprogramowaniem pracującym pod systemem Linux, zabudowany w szafce wiszącej
 • moduły wejść/wyjść dwustanowych serii DCM-100, które mogą być zabudowane w szafce koncentratora oraz w oddzielnych szafkach wiszących, wykorzystywane do bezpośredniego sterowania urządzeniami (więcej informacji o rozproszonych systemach sterowania znajduje się w grupie
  Urządzenia > Inteligentnego budynku > Zabezpieczenia p-poż > DCM-100)
 • centralny serwer SO-5S z oprogramowaniem systemowym ARGUS RV, zabudowany w szafie Rack 19”
 • terminal operatorski TO-1S z ekranem dotykowym i oprogramowaniem serwera i/lub klienta ARGUS RV, zabudowany w oddzielnej szafce
 • stacja operatorska PC z oprogramowaniem klienta ARGUS RV i systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym

Ilość serwerów, koncentratorów, modułów wejść/wyjść oraz terminali i stacji operatorskich zależna jest od specyfiki danej realizacji.

Wszystkie zabudowy podstawowych elementów systemu wyposażone są w komplet urządzeń zasilających, komunikacyjnych i zabezpieczających.

Oprogramowanie systemowe ARGUS RV typu klient-serwer zbudowane jest z dwóch podstawowych aplikacji: serwera oraz aplikacji wizualizacyjnej nadzoru operatorskiego (klienta), pozwalając na zwielokrotnianie stanowisk nadzoru oraz nadawanie im różnych uprawnień.

Na serwerze uruchamiana jest systemowa baza danych oraz działające bezobsługowo w tle procesy komunikacji z urządzeniami obiektowymi. Oprogramowanie rejestruje zdarzenia występujące w nadzorowanych systemach, zapisuje je w bazie danych, a także przekazuje sygnały sterujące do nadzorowanych urządzeń.

Obsługa operatorska systemu realizowana jest poprzez aplikację wizualizacyjną, która przedstawia zdarzenia w postaci list oraz graficznie na ekranach synoptycznych. W pełni graficzna, wektorowa prezentacja stanu wszystkich nadzorowanych elementów na mapach obiektów pozwala na łatwą kontrolę i sterowanie urządzeniami. Aplikacja może pracować na stanowiskach z wieloma monitorami oraz dokonywać prezentacji na ścianie graficznej.

Oprogramowanie systemu może być konfigurowane przez użytkownika, co pozwala na samodzielne dostosowywanie aplikacji do zmian dokonywanych na obiektach oraz w zdecydowany sposób upraszcza jej rozbudowę o kolejne nadzorowane obiekty i urządzenia.

Na wyrób ten wydano Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT-2018/0057-1002 wydanie 2.


System ARGUS RV-C w rozbudowanej strukturze redundantnej

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie //telbud.pl/system-argus/argus-rv-c   [-]