Automatyka stacji

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_3-2-00_automatyka_stacji-scaled-599x30.jpg

System automatyki stacyjnej SO-5 to nowoczesny system przeznaczony do obsługi stacji energetycznych wszystkich poziomów napięć oraz innych instalacji przemysłowych. SO-5 jest zbiorem urządzeń, programów i technologii zaprojektowanym do realizacji stacyjnego systemu nadzoru i sterowania, spełniające praktycznie wszystkie funkcje, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika. Modułowość zarówno sprzętu jak i oprogramowania pozwala na łatwą budowę systemów o różnym stopniu skomplikowania.

System jest w pełni otwarty, co pozwala na integrację urządzeń różnych producentów. Urządzenie takie posiadają różnorodne interfejsy fizyczne i logiczne i nie mogą być bezpośrednio podłączone do kanału transmisyjnego. Rolę konwertera w systemie pełni sterownik komunikacyjny SO-55.

Warstwa sprzętowa systemu realizująca sterowania stacyjne, pomiary, sygnalizację, blokady polowe, sekwencje i funkcje synchronizacyjne jest wykonana jako rozproszony system sterowników polowych SO-52v11.
 

Cały system umożliwia konfigurację redundantną, która zapewnia bezawaryjną, długookresową pracę w ciężkich warunkach środowiskowych. Dodatkowe informacje o zastosowaniu systemów stacyjnych znajdują się w grupie: Aplikacje > System stacyjny.
Otwartość rozwiązania sprawia, że daje się on adoptować w różnych środowiskach np. do zastosowań dla farm wiatrowych. Informacje dostępne w grupie: Aplikacje > Farmy wiatrowe.  [-]

 Folder systemu automatyki stacyjnej > SO-5 [3,679kB]

Grupa produktów AUTOMATYKA STACJI

Sterowniki

więcej o...


Koncentratory danych

więcej o...


Przetworniki pomiarowe

więcej o...


Telezabezpie-czenia

więcej o...


Zabezpieczenia SN

więcej o...


Synchronizatory

więcej o...


Automaty SZR

więcej o...


Centralna sygnalizacja

więcej o...


Serwery czasu i zegary

więcej o...


Pozostałe

więcej o...