Certyfikaty

Certyfikaty

W dbałości o jakość swoich produktów, firma MIKRONIKA wprowadziła odpowiednie standardy, potwierdzone następującymi certyfikatami:


System zarządzania
jakością

PN-EN ISO 14001:2015


System zarządzania środowiskowego

PN-N-18001:2004
BS OHSAS 18001:2007

System zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy

System zarządzania bezpieczeństwem
informacji

Polityki

Firma MIKRONIKA funkcjonuje w ramach zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007.

Z uwagi na konieczność zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji, związanych z dostarczaniem rozwiązań systemowych został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001 (SZBI).

Polityka jakości,
ochrony środowiska
i BHP

Polityka stosowania „minerałów konfliktowych”

Certyfikacja

Proces certyfikacji systemów przeprowadziła firma PCC-Cert.

Polskie centrum certyfikacji
i akredytacji na zgodność
z normami ISO