Certyfikaty

Certyfikaty

W dbałości o jakość swoich produktów, firma MIKRONIKA wprowadziła odpowiednie standardy, potwierdzone następującymi certyfikatami:

System zarządzania
jakością

PN-EN ISO 14001

System zarządzania środowiskowego

PN-ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy
System zarządzania bezpieczeństwem
informacji

Polityki

Firma MIKRONIKA funkcjonuje w ramach zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 i PN-ISO 45001.

Z uwagi na konieczność zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji, związanych z dostarczaniem rozwiązań systemowych został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001 (SZBI).

Polityka jakości,
ochrony środowiska
i BHP

Polityka stosowania „minerałów konfliktowych”

Certyfikacja

Proces certyfikacji systemów przeprowadziła firma PCC-Cert.

Polskie centrum certyfikacji
i akredytacji na zgodność
z normami ISO