DALI-Box – Elementy systemu automatyzacji sieci SN/nn

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_5-10_dali-box-scaled-599x30.jpg

DALI-Box jest elementem systemu automatyzacji sieci SN/nn. Zapewnia cyberbezpieczeństwo na najwyższym poziomie. W urządzeniu zaimplementowano mechanizmy umożliwiające instalację, funkcjonowanie i wersjonowanie oprogramowania w bezpieczny sposób.

Elementy DALI-Box są przeznaczone do budowy systemu nadzoru i automatyzacji dystrybucji energii elektrycznej w sieciach SN/nn. System zbudowany w oparciu o te urządzenia może pełnić takie zadania jak: monitoring obciążenia transformatorów nn., sterowanie publicznym oświetleniem, odczyt dowolnych danych z liczników energii, zmiany taryf rozliczeniowych, sterowanie publicznym oświetleniem, przesyłanie do centralnej bazy wszystkich danych.

System składa się na następujących elementów:

  • sterowniki RTU typu DALI-Box instalowane w sieci SN/nn
  • zewnętrzne terminale do wizualizacji danych, diagnostyki i pomocy w uruchamianiu
  • moduły zasilania awaryjnego LastGasp, wykorzystujące kondensatory wysokiej pojemności
  • oprogramowanie do centralnego, zdalnego zarządzania sterownikami DALI-Box, w tym jednoczesnej konfiguracji wielu sterowników
  • oprogramowanie do centralnego bezpiecznego zarządzania wewnętrznym oprogramowaniem firmware sterowników DALI-Box i procesem ich jednoczesnej aktualizacji

Sterowniki RTU DALI-Box pracują w bezpiecznym środowisku. Środowisko to przestrzega zaleceń bezpieczeństwa wg następujących publikacji:

  • „Algorithms, key size and parameters report – 2014”, ENISA
  • NIST Recommendation
  • IEC/TS 62351 „Power systems management and associated information exchange”, Part 1-9
  • BDEW „White Paper Req. for Secure Control and Telecommunication Systems”, v1.1 03/2015

Przykładowe urządzenie DALI-Box
 Folder > DALI-Box Elementy systemu automatyzacji sieci SN/nn [10,054kB]