DALI-Box – Elementy systemu automatyzacji sieci SN/nn

DALI-Box jest elementem systemu automatyzacji sieci SN/nn. Zapewnia cyberbezpieczeństwo na najwyższym poziomie. W urządzeniu zaimplementowano mechanizmy umożliwiające instalację, funkcjonowanie i wersjonowanie oprogramowania w bezpieczny sposób.

Elementy DALI-Box są przeznaczone do budowy systemu nadzoru i automatyzacji dystrybucji energii elektrycznej w sieciach SN/nn. System zbudowany w oparciu o te urządzenia może pełnić takie zadania jak: monitoring obciążenia transformatorów nn., sterowanie publicznym oświetleniem, odczyt dowolnych danych z liczników energii, zmiany taryf rozliczeniowych, sterowanie publicznym oświetleniem, przesyłanie do centralnej bazy wszystkich danych.

System składa się na następujących elementów:

  • sterowniki RTU typu DALI-Box instalowane w sieci SN/nn
  • zewnętrzne terminale do wizualizacji danych, diagnostyki i pomocy w uruchamianiu
  • moduły zasilania awaryjnego LastGasp, wykorzystujące kondensatory wysokiej pojemności
  • oprogramowanie do centralnego, zdalnego zarządzania sterownikami DALI-Box, w tym jednoczesnej konfiguracji wielu sterowników
  • oprogramowanie do centralnego bezpiecznego zarządzania wewnętrznym oprogramowaniem firmware sterowników DALI-Box i procesem ich jednoczesnej aktualizacji

Sterowniki RTU DALI-Box pracują w bezpiecznym środowisku. Środowisko to przestrzega zaleceń bezpieczeństwa wg następujących publikacji:

  • „Algorithms, key size and parameters report – 2014”, ENISA
  • NIST Recommendation
  • IEC/TS 62351 „Power systems management and associated information exchange”, Part 1-9
  • BDEW „White Paper Req. for Secure Control and Telecommunication Systems”, v1.1 03/2015

Przykładowe urządzenie DALI-Box
 Folder > DALI-Box Elementy systemu automatyzacji sieci SN/nn [10,054kB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2