Über die Firma

Seit Bestehen der Firma MIKRONIKA basiert unsere Geschäftstätigkeit auf dem Wissen, der Analyse von neuen Entwicklungsrichtungen und auf unserer Erfahrung. Wir bieten stets alle Kräfte auf, um den Dialog mit unserem Kunden aufzubauen. Innovative, von uns vollständig erarbeitete Lösungen stellen Ergebnis der dynamischen und schöpferischen Arbeit des ganzen Teams dar.

Die Qualitätsgarantie, Lösungssicherheit und effektive Projektumsetzung brachten mit sich die Anerkennung und einen sehr guten Ruf auf dem Markt.

Wir bieten die firmeneigene Systemsoftware SYNDIS, auf welcher unsere Leit-und Stationssysteme basieren, in denen die Funktionen des laufenden Managements des Stromversorgungsnetzes mit den Lösungen zum Ressourcenmanagement integriert werden. SYNDIS bildet auch die Grundlage für sehr viele Fachanwendungen, die z.B. zur Erkennung von Störungen und Durchführung von notwendigen Korrekturen im Netzwerk (FDIR), zur Überwachung des Zustandes von Leistungstransformatoren, Beurteilung des Elektroenergiequalität, Überwachung des Anlagenschutzes dienen. Die mit der SMART GRID-Technologie und der IT-Sicherheit verbundene Fragestellung bildet eine neue Herausforderung, die wir auch annehmen.

Zu unserem Angebot gehören auch zahlreiche Hardware-Lösungen, wie Fernwirkgeräte, Datenkonzentratoren, Schutzgeräte, Störschreibgeräte, Analysatoren, dedizierte Einrichtungen für die Monitoringaufgaben, Datenvisualisierung, Messung von physikalischen Größen. Ein umfangreiches Lieferangebot bilden Produkte, die für einen Informatonsaustausch zwischen Systemen vorgesehen sind, d.h. verschiedenartige Übertragungswandler und Datenmultiplexer.

Wir liefern komplexe Lösungen sowohl für die Energiewirtschaft, als auch für andere Industriezweige, in denen Verfahrensautomatisierung, Steuerungen, Datenerfassung und –Analyse sowie Kommunikation unter mehreren Systemen erforderlich sind.

Unsere Systeme und Einrichtungen können dank ihrem modularen Aufbau flexibel konfiguriert werden und dadurch allen Kundenbedürfnissen entsprechen.
________________
MIKRONIKA behält sich das Recht vor, Änderungen an Produkten sowie Redaktionskorrekturen an den zu veröffentlichenden Texten vorzunehmen.

Broschüre [12,526kB]

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2017/01/logo_alt-452x128.png
60-001 Poznań (Polen), Wykopy 2/4
tel.: +48 61 6655 600
fax: +48 61 6655 602
biuro@mikronika.pl
oferty@mikronika.pl
53-238 Wrocław (Polen), Ostrowskiego 9
tel.: +48 71 3360 296
fax: +48 71 3367 837
wroclaw@mikronika.pl
90-613 Łódź (Polen), Gdańska 91
tel.: +48 42 6346 651
fax: +48 42 6346 631
lodz@mikronika.pl
97-300 Piotrków Trybunalski (Polen), Mickiewicza 40
tel.: +48 44 6495 673
piotrkow@mikronika.pl
30-133 Kraków (Polen), Lea 112, Gebäude C
tel.: +48 12 6325 071
fax: +48 12 6323 418
krakow@mikronika.pl
22-400 Zamość (Polen), Źródlana 16
tel.: +48 84 6399 009
fax: +48 84 6399 010
zamosc@mikronika.pl

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2