Projects

Monitorowanie i wspieranie zabezpieczeń spełniających założenia DMS

Dane projektu:
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0391/17
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2

Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN.

Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpie-czeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

Termin realizacji projektu:                                 01.08.2018 ÷ 31.12.2020 r.
Całkowity koszt realizacji projektu netto:                          7 013 100,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:                                          4 026 587,50 zł
  

Partial discharge monitoring system in a power transformer based on EA, HF and UHF methods

Our company has started the realization of the project titled: “Partial discharge monitoring system in a power transformer based on EA, HF and UHF methods”, which is co-financed by The National Centre for Research and Development under the programme Applied Research III.

European funds for the development of innovative economy

A project "Preparation of Export Development Plan" within the Innovative Economy Operational Programme 2007-2013, Point 6.1 "Passport for export".

Development of calibration services and electronic devices production capacity

The company successfully completed the project: "Development of calibration services and electronic devices production capacity", which was co-financed by the European Regional Development Fund within the Regional Operational Programme For Wielkopolska 2007-2013, Priority I, Activities 1.2, Scheme IV.

The completion of the project allowed to modernize products of the SO-5 controller family and introduce new services, i.e. testing and calibration of protections, measuring transducers, devices for energy quality assessment and manufacture new products.

On February, 28 our company completed the Preparation to implementation of information system for contract portfolio management support in scope of electric utilities project, co-financed by European Regional Development Fund in frames of Sectoral Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises, Action 2.1. As a final effect, our company will extend the offer with services dedicated to contract portfolio management in scope of electric utilities.