Farmy wiatrowe

MIKRONIKA od wielu lat wdraża z powodzeniem lokalne systemy nadzoru nad pracą farm wiatrowych, a także farm fotowoltaicznych i innych źródeł energii odnawialnej.

Na podbudowie zdobytych doświadczeń, opierając się na uznanych produktach z serii SO-5, został opracowany dedykowany system automatyki uwzględniający specyfikę farm wiatrowych.

Umożliwia on realizację wszystkich wymaganych funkcji automatyki, wymianę danych z technologicznymi systemami SCADA nadzorującymi pracę farm oraz innymi zewnętrznymi systemami np. zdalnego nadzoru sieci elektroenergetycznej.

Struktura systemu

Przykładowa struktura automatyzacji i nadzoru farm wiatrowych
 Folder > System SO-5 w automatyzacji i nadzorze pracy farm wiatrowych [1,163kB]

Oferowany przez MIKRONIKĘ system sterowania i nadzoru realizuję akwizycję danych i sterowania bezpośrednio przez styki lub pośrednio z urządzeń i systemów z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych (IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850, DNP 3.0, MODBUS lub innych) w interfejsach elektrycznych, światłowodowych lub bezprzewodowych. System realizuję wymianę danych z systemami technologicznymi turbin również z użyciem standardu OPC-DA oraz układy mieszane – jednocześnie w protokole i przez styki – umożliwiając tym samym komunikację w pełnym wymaganym zakresie z systemami SCADA dla energetyki wiatrowej większości producentów obecnych na rynku.

System zapewnia komunikację z systemami nadzoru właściciela farmy, systemami dyspozytorskimi operatorów sieci elektroenergetycznych oraz innymi wymaganymi przez inwestora. Ponadto zaimplementowany serwer www umożliwia wgląd w pracę farmy przez zaszyfrowane łącze z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej. Dostępna jest możliwość wysyłania komunikatów o alarmach, ostrzeżeniach itp, przez SMS oraz e-mail.

Algorytmy sterowania farmą

Standardowo system sterowania i nadzoru SO-5 dla farm wiatrowych pośredniczy w przesyłaniu parametrów regulacyjnych dla farmy z systemów dyspozytorskich do systemu SCADA dedykowanych dla farm wiatrowych.

Dodatkowo system SO-5 realizuje regulację pracy farmy przez zaimplementowanie w sterowniku komunikacyjnym algorytmy sterowania (np. regulacja mocy biernej, inne).

Przykładowe zobrazowanie komponentów parku wiatrowego

 

Główne elementy oferowanego sytemu sterowania i zarządzania:

  • oprogramowanie systemowe SCADA typu SYNDIS RV
  • sterownik komunikacyjny/koncentrator danych typu SO-55 lub SO-5S
  • sterownik SO-52v11 lub SO-52v21 z wymaganą ilością modułów wejść, wyjść oraz pomiarów

Wyposażenie dodatkowe:

  • zegary/serwery czasu GPS typu SO-5530GT lub RTS/GPS w standardzie NTP/SNTP
  • moduły komunikacyjne GSM - GPRS/3G w sieci APN typu MSG z możliwością instalacji dwóch krat SIM
  • rezerwowa sygnalizacja awaryjna typu SO-52v11-SC z edytowalnym panelem sygnalizacyjnym
  • analizatory jakości energii typu SO-52v11-eME z rejestracją zaburzeń typu "transients" [-]
  Folder > System SO-5 w automatyzacji i nadzorze pracy farm wiatrowych [1,163kB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2