Farmy wiatrowe

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_5-7_farmy_wiatrowe-scaled-599x30.jpg

MIKRONIKA od wielu lat wdraża z powodzeniem lokalne systemy nadzoru nad pracą farm wiatrowych, a także farm fotowoltaicznych i innych źródeł energii odnawialnej.

Na podbudowie zdobytych doświadczeń, opierając się na uznanych produktach z serii SO-5, został opracowany dedykowany system automatyki uwzględniający specyfikę farm wiatrowych.

Umożliwia on realizację wszystkich wymaganych funkcji automatyki, wymianę danych z technologicznymi systemami SCADA nadzorującymi pracę farm oraz innymi zewnętrznymi systemami np. zdalnego nadzoru sieci elektroenergetycznej.

Struktura systemu

Przykładowa struktura automatyzacji i nadzoru farm wiatrowych
 Folder > System SO-5 w automatyzacji i nadzorze pracy farm wiatrowych [1,163kB]

Oferowany przez MIKRONIKĘ system sterowania i nadzoru realizuję akwizycję danych i sterowania bezpośrednio przez styki lub pośrednio z urządzeń i systemów z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych (IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850, DNP 3.0, MODBUS lub innych) w interfejsach elektrycznych, światłowodowych lub bezprzewodowych. System realizuję wymianę danych z systemami technologicznymi turbin również z użyciem standardu OPC-DA oraz układy mieszane – jednocześnie w protokole i przez styki – umożliwiając tym samym komunikację w pełnym wymaganym zakresie z systemami SCADA dla energetyki wiatrowej większości producentów obecnych na rynku.

System zapewnia komunikację z systemami nadzoru właściciela farmy, systemami dyspozytorskimi operatorów sieci elektroenergetycznych oraz innymi wymaganymi przez inwestora. Ponadto zaimplementowany serwer www umożliwia wgląd w pracę farmy przez zaszyfrowane łącze z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej. Dostępna jest możliwość wysyłania komunikatów o alarmach, ostrzeżeniach itp, przez SMS oraz e-mail.

Algorytmy sterowania farmą

Standardowo system sterowania i nadzoru SO-5 dla farm wiatrowych pośredniczy w przesyłaniu parametrów regulacyjnych dla farmy z systemów dyspozytorskich do systemu SCADA dedykowanych dla farm wiatrowych.

Dodatkowo system SO-5 realizuje regulację pracy farmy przez zaimplementowanie w sterowniku komunikacyjnym algorytmy sterowania (np. regulacja mocy biernej, inne).

Przykładowe zobrazowanie komponentów parku wiatrowego

 

Główne elementy oferowanego sytemu sterowania i zarządzania:

  • oprogramowanie systemowe SCADA typu SYNDIS RV
  • sterownik komunikacyjny/koncentrator danych typu SO-55 lub SO-5S
  • sterownik SO-52v11 lub SO-52v21 z wymaganą ilością modułów wejść, wyjść oraz pomiarów

Wyposażenie dodatkowe:

  • zegary/serwery czasu GPS typu SO-5530GT lub RTS/GPS w standardzie NTP/SNTP
  • moduły komunikacyjne GSM - GPRS/3G w sieci APN typu MSG z możliwością instalacji dwóch krat SIM
  • rezerwowa sygnalizacja awaryjna typu SO-52v11-SC z edytowalnym panelem sygnalizacyjnym
  • analizatory jakości energii typu SO-52v11-eME z rejestracją zaburzeń typu "transients" [-]
  Folder > System SO-5 w automatyzacji i nadzorze pracy farm wiatrowych [1,163kB]