Historia

Firma MIKRONIKA została założona w 1983 roku przez grupę inżynierów wywodzących się z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemów Automatyki przy zakładach MERAMONT w Poznaniu.

W początkowym okresie, jako jedni z pierwszych w Polsce, zajmowaliśmy się projektowaniem, wytwarzaniem, instalowaniem i uruchamianiem urządzeń i systemów mikroprocesorowych. Nasze systemy były przeznaczone do sterowania procesami w różnych gałęziach przemysłu o dużym stopniu skomplikowania, wymagających obsługi od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy pomiarów, stanów, ostrzeżeń i sterowań.

Możemy z dumą stwierdzić, że wiele z naszych ówczesnych rozwiązań jest użytkowanych do dzisiaj.

Obecnie MIKRONIKA jest jednym z ważniejszych krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartych na własnym oprogramowaniu i bazie sprzętowej.

Od wielu lat nasze rozwiązania w elektroenergetyce, metalurgii, przemyśle chemicznym, a ostatnio także w dziedzinie technologii SMART GRID, są uznawane przez odbiorców i honorowane licznymi nagrodami na targach i wystawach. Świadczy o tym także coroczny, systematyczny wzrost liczby wdrożeń. W okresie naszej działalności dostarczyliśmy
i wdrożyliśmy kilkaset dużych, wielkoobszarowych systemów SCADA oraz kilkanaście tysięcy złożonych funkcjonalnie urządzeń i systemów dla różnych dziedzin przemysłu, głównie dla energetyki.

MIKRONIKA funkcjonuje w ramach zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018 (PN-N-18001:2004 / BS OHSAS 18001:2007). Z uwagi na konieczność zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji, związanych z dostarczaniem rozwiązań systemowych został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Innowacyjność, rzetelność, otwartość na wymogi odbiorców to źródła naszego sukcesu, ale także zobowiązanie na przyszłość.