Informacje

Od wielu lat uczestniczymy w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczych. Organizujemy konferencje i spotkania firmowe. O naszej działalności można przeczytać na łamach prasy branżowej.

Najnowsze wydarzenia ze świata, kraju i z życia firmy
Od wielu lat uczestniczymy w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczych oraz organizujemy konferencje i seminaria techniczne
Liczne nagrody są dla nas potwierdzeniem, że wysiłek, jaki wkładamy w budowanie marki firmy
i nieustanne podnoszenie jakości naszych produktów, został dostrzeżony przez szerokie grono odbiorców
Efektywnie wykorzystujemy fundusze Unii Europejskiej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
w zakresie innowacyjnych systemów automatyki