Projekty UE

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/ue_loga-fu-i-ue.png

Projekty unijne

Efektywnie wykorzystujemy fundusze Unii Europejskiej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowatorskich i innowacyjnych systemów automatyki.

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/ue_zabez_DMS.png

Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (ang. Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 1.2. Sektorowe programy B+R

>

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/eu_swift.png

Modułowy system automatyki przemysłowej z magistralą SWIFT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: 1.1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

>

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/eu_monitoring-wnz.png

System monitoringu wyładowań niezupełnych
w transformatorze energetycznym
oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III

Obszar naukowy: 2.2. Nauki inżynieryjne i techniczne - Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

>

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/ue_paszport.png

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie: 6.1. Paszport do eksportu

>

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/ue_kalibrator.png

Rozbudowa zdolności produkcji urządzeń elektronicznych
i usług kalibracyjnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Priorytet I

Działanie: 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis, Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

>

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/plakat_dofinans-syndis-energia_foto-po.png

Wdrożenie systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie portfelami kontraktów energetycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006

Działanie: 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo

>

Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (ang. Distribution Management System) wraz
z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN

Modułowy system automatyki przemysłowej z magistralą SWIFT

System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Rozbudowa zdolności produkcji urządzeń elektronicznych i usług kalibracyjnych

Wdrożenie systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie portfelami kontraktów energetycznych