System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/eu_monitoring-wnz.png

System monitoringu wyładowań niezupełnych
w transformatorze energetycznym
oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III

Obszar naukowy: 2.2. Nauki inżynieryjne i techniczne - Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

  • nazwa beneficjenta: Politechnika Poznańska w konsorcjum z firmą
    Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki “MIKRONIKA”
  • wartość projektu: 3 448 977,00 PLN
  • wartość dofinansowania: 2 059 365,00 PLN
  • okres realizacji: 2015 - 2018
  • zakończenie projektu: 30 września 2018 roku

 

Celem projektu jest stworzenie systemu monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze opartego na metodach emisji akustycznej EA, wysokiej częstotliwości HF
i bardzo wysokiej częstotliwości UHF. Pozwoli to na wykorzystanie zalet wszystkich trzech metod.

Rozbudowany system monitoringu zostanie zintegrowany z nadrzędnym systemem monitoringu transformatora SYNDIS ES firmy MIKRONIKA i wdrożony w transformatorze sieciowym. System będzie się charakteryzował dużą czułością i dużym prawdopodobieństwem rozpoznawania defektów. W trybie off-line będzie możliwa lokalizacja defektów z dużą dokładnością.

Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (ang. Distribution Management System) wraz
z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN

Modułowy system automatyki przemysłowej z magistralą SWIFT

System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Rozbudowa zdolności produkcji urządzeń elektronicznych i usług kalibracyjnych

Wdrożenie systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie portfelami kontraktów energetycznych