Modułowy system automatyki przemysłowej z magistralą SWIFT

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/eu_swift.png

Modułowy system automatyki przemysłowej z magistralą SWIFT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: 1.1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

  • wartość projektu: 3 204 257,65 PLN
  • wartość dofinansowania: 1 602 128,83 PLN
  • okres realizacji: 2017 - 2019

 

Streszczenie projektu

Projekt polega na przeprowadzeniu szeregu prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do powstania innowacyjnego systemu automatyki (światowa innowacja produktowa). Rozwiązanie, które powstanie w wyniku projektu, składa się z zestawu modułów, połączonych magistralą szeregową z innowacyjnym protokołem umożliwiającym znaczne szybsze przesyłanie danych pomiędzy modułami w swojej klasie. Elementami zestawu będą:

  • część centralna - moduł jednostki wielomikroprocesorowej połączonej z układem FPGA
  • część akwizycyjna - modułu wejść/wyjść binarnych i analogowych
  • moduł zasilania - redundantny zespół zasilaczy
  • magistrala - magistrala w rozwiązaniu kompaktowym i rozproszonym

Zestaw modułów opracowany w ramach projektu będzie oparty na najnowszych elementach półprzewodnikowych dobranych w sposób optymalny do postawionych założeń. Powstanie konstrukcja składająca się z każdego rodzaju modułów opracowanych w projekcie.

Cel projektu

Opracowanie modułowego systemu automatyki przemysłowej wraz z innowacyjną magistralą komunikacyjną SWIFT.

Planowane efekty

Jednostka centralna i moduły połączone magistralą szeregową z innowacyjnym protokołem komunikacyjnym.

 

Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (ang. Distribution Management System) wraz
z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN

Modułowy system automatyki przemysłowej z magistralą SWIFT

System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Rozbudowa zdolności produkcji urządzeń elektronicznych i usług kalibracyjnych

Wdrożenie systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie portfelami kontraktów energetycznych