System wspomagający zarządzanie portfelami kontraktów energetycznych

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2020/07/plakat_dofinans-syndis-energia_foto-po.png

Wdrożenie systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie
portfelami kontraktów energetycznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006

Działanie: 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo

 

28 lutego 2006 roku zakończyliśmy realizację projektu, jego finalnym efektem będzie poszerzenie naszej oferty o usługi związane z zarządzaniem portfelami kontraktów energetycznych.

Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (ang. Distribution Management System) wraz
z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN

Modułowy system automatyki przemysłowej z magistralą SWIFT

System monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu metod EA, HF i UHF

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Rozbudowa zdolności produkcji urządzeń elektronicznych i usług kalibracyjnych

Wdrożenie systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie portfelami kontraktów energetycznych