Wiadomości

Uruchomienie jednego centralnego systemu SCADA, który zastąpi 22 mniejsze
Wdrożenie systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA
Automatyka FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration)
Umowa na dostawę systemu sterowania
i nadzoru na stacje WN
i NN na terenie Hamburga
W dobie światowej pandemii
Sars-Cov-2
Zatwierdzenia bilansu finansowego oraz sprawozdania Zarządu
z działalności spółki
w 2019 roku

Wieczorem 28 kwietnia 2020 roku odszedł od nas współzałożyciel i Prezes naszej firmy - Ryszard Janowicz