Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

30 czerwca 2020

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników firmy MIKRONIKA.

W posiedzeniu udział wzięli Wspólnicy oraz Zarząd Spółki.

Zgromadzeni dokonali:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku
  • omówili szeroko bieżącą sytuację na rynku i kierunki dalszego rozwoju sytuacji w kontekście skutków epidemii COVID-19 oraz powiązanych z nią efektów dla klientów i kontrahentów spółki

Wspólnicy zdecydowali przeznaczyć cały zysk osiągnięty w 2019 roku, w kwocie 5 101 641,05 zł., na dalszy rozwój Spółki.

Serdecznie dziękujemy całemu Zespołowi, któremu firma MIKRONIKA zawdzięcza kolejny rok zakończony sukcesem.

Zarząd firmy MIKRONIKA