Certyfikat ISO 14001

Polityka ochrony środowiska

System zarządzania środowiskowego

W obecnym świecie wiele firm poszukuje sposobów na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Rośnie świadomość ekologiczna oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska. Poszukiwanie rozwiązań problemów związanych z tym zagadnieniem nurtuje nie tylko naukowców i polityków, ale również przedsiębiorców, którzy najczęściej mają bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko. Jedną z możliwości świadomego i efektywnego eliminowania niekorzystnych czynników środowiskowych jest wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego.

Istotą normy ISO 14001 jest wspomaganie organizacji – niezależnie od jej charakteru, wielkości i rodzaju – w zarządzaniu wpływem jej działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Prezes Zarządu