Regulamin rekrutacji

Klauzula rekrutacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją w firmie MIKRONIKA

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w całym procesie rekrutacji w firmie MIKRONIKA.

Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres:

 • e-mail: odo@mikronika.pl
 • korespondencyjny:
  MIKRONIKA Sp. z o.o.
  Wykopy 2/4
  60-001 Poznań

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu oraz zakresu rekrutacji.

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W procesie rekrutacji przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeżeli w swoim CV lub Liście motywacyjnym podasz większą ilość danych, również weźmiemy je pod uwagę.

Jeżeli zaprosimy Ciebie na rozmowę kwalifikacyjną, powinieneś wiedzieć, że na terenie firmy stosujemy narzędzia monitoringu wizyjnego.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przekazane nam w dokumentach rekrutacyjnych, przetwarzamy z powołaniem na obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy).

W zakresie dodatkowych danych, które podajesz dobrowolnie w swoim CV lub Liście motywacyjnym - przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez przesłanie do nas swojej aplikacji.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, przetwarzamy przez okres rekrutacji, który nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące. Na podstawie Twojej odrębnej zgody możemy przetwarzać dane na potrzeby przyszłych rekrutacji jeszcze przez okres kolejnych 12 miesięcy[1].

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Firma MIKRONIKA działa we współpracy z partnerami technologicznymi i operacyjnymi:

 • EUROTRONIC Sp. z o.o.
  Wykopy 2/4
  60-001 Poznań
 • TELBUD S.A.
  Krauthofera 23
  60-203 Poznań

W związku z prowadzoną rekrutacją przedstawiciele tych spółek mogą zostać przez nas poproszeni o wsparcie merytoryczne i organizacyjne w prowadzonej rekrutacji.

Jeżeli nasza rekrutacja dotyczy stanowiska, które wiąże się z potrzebą utrzymywania kontaktów z naszymi zagranicznymi kontrahentami, których siedziby są położone poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to wiedz, że zatrudnienie Ciebie na to stanowisko będzie wiązało się z koniecznością udostępniania Twoich danych służbowych (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce zatrudnienia) podmiotom, które nie są zobowiązane do stosowania unijnych regulacji ochrony danych osobowych.

Jakie zgody zbieramy? Wymagane zgody

Na etapie rekrutacji możesz udzielić nam zgody na:

 • przetwarzanie Twoich dodatkowych danych (poprzez zawarcie ich w treści swojej aplikacji)
 • zachowanie CV po etapie rekrutacji

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę, w tym zażądać, abyśmy już nie przetwarzali danych z Twojego CV. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 • reguła adekwatności: przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu - dla każdego etapu procesu rekrutacyjnego przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły;
 • reguła transparentności: powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi, a niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji
  o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem;
 • reguła prawidłowości: staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą - jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, to skontaktuj się z nami;
 • reguła integralności i poufności: stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych - cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym; zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych;
 • reguła rozliczalności: chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy. w razie Twojego zapytania. mogli udzielić Tobie pełnej
  i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

Jakie masz prawa?

Prawo ochrony danych osobowych daje Tobie szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych: oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy
  o Tobie i przesłali je do Ciebie, w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.);
 • prawo do poprawiania danych: jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić; w takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie dokumentu lub innego dowodu potwierdzającego zmianę danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu rekrutacji przetwarzamy zbyt szeroki zakres Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy go ograniczyli - o ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom, nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji celu (rekrutacji), przychylimy się do Twojego żądania;
 • prawo do żądania usunięcia danych: zwane również „prawem do bycia zapomnianym”, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych baz danych oraz
  z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe - pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe) - jednak, w każdym przypadku usuniemy Twoje dane osobowe, w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza, brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora: zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi, bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do ww. urzędu.

___________

[1] Zgoda taka może brzmieć przykładowo: „Zgadzam się na zachowanie mojego zgłoszenia aplikacyjnego również na potrzeby przyszłych rekrutacji”