Kontrolery

Kontrolery są niezależnymi modułami wyposażonymi w procesor oraz liczne kanały komunikacyjne i wykorzystywane są do zabudowy w innych modułach. W zależności od miejsca zastosowania, kontrolery wyposażane są w procesory dwurdzeniowe zwiększające możliwości obliczeniowe modułu, w którym zostały umieszczone. Są tak wykonane, że po zamontowaniu we właściwym urządzeniu, stanowią jego funkcjonalne rozszerzenie.

 PCR-00x
 PCR-1xxPCR-00x

Moduł PCR-00x jest modułem procesora przeznaczonym dla sterownika obiektowego. PCR-00x nie występuje jako samodzielne urządzenie, może zostać użyty w modułach MPA (wszystkie rodzaje), STC-2xx, 3xx oraz SO-54SR-1xx.

Zasoby komunikacyjne modułu PCR-00x:


Przykładowy moduł PCR-004 wykorzystany w pakiecie MPA-351-1

Przykładowa płytka kontrolera PCR-004R przed montażem w MPA-351-1PCR-1xx

Moduł PCR-1xx jest modułem procesora przeznaczonym dla sterownika obiektowego. PCR-1xx nie występuje jako samodzielne urządzenie, może zostać użyty w modułach MPA (wszystkie rodzaje), STC-2xx, 3xx oraz SO-54SR-2xx.

PCR-1xx może posiadać następujące zasoby:


Przykładowa płyta kontrolera PCR-101