Lokalizacja uszkodzeń, eliminacja, rekonfiguracja – FDIR

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_2-8_systemy_FDIR-scaled-599x30.jpg

Moduł FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration) jest zbiorem funkcjonalności systemu SCADA DMS SYNDIS RV, realizujących algorytmy wykrywania, izolacji zwarć i automatycznej rekonfiguracji w inteligentnej sieci SN i nN. System zapewnia lokalizację miejsc uszkodzeń w sieci SN-nN, eliminację uszkodzonych odcinków sieci przez ich wyłączenie z użyciem zdalnie sterowanej aparatury łączeniowej oraz rekonfigurację sieci w celu przywrócenia zasilania dla jak największej liczby odbiorców pozbawionych napięcia w wyniku awarii.

Sterowania obiektami są realizowane przez serwer systemu SCADA SYNDIS RV, zgodnie z sekwencją obliczoną przez algorytm modułu FDIR. System SYNDIS RV posiada komplet narządzi zapewniających bezpieczeństwo operacji łączeniowych wykonywanych przez moduł FDIR. Algorytm wyposażony jest w szereg zabezpieczeń automatycznych i ręcznych, dzięki którym nie dopuści do wykonania niewłaściwych sterowań.

Urządzenia produkcji Mikronika, instalowane w głębi sieci SN współpracujące z modułem FDIR:

  • SO-54SR-111-REK – obsługa reklozera THO-RC27
  • SO-54SR-101-REK – obsługa reklozera GVR
  • SO-54SR-141-REK – obsługa wyłącznika wnętrzowego VB-4 (retrofit)
  • SO-52v21-AUT – obsługa rozłączników np. THO-24, NXB oraz stacji wnętrzowych
  • USP-120-41 – obsługa rozłączników np. THO-24, NXB oraz stacji wnętrzowych
  • SO-54SR-301 – obsługa APZ-20, niezależnego sygnalizatora i analizatora przepływu prądów zwarciowych

Wszystkie urządzenia posiadają wbudowany rejestrator zakłóceń oraz spełniają normę PN-EN 62351 w zakresie bezpieczeństwa protokołów komunikacyjnych. [-]

Folder > FDIR - moduł programowy w systemie DMS SCADA SYNDIS RV [1,644kB]
Artykuł w czasopiśmie "AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA" 2018 nr 12 - dotyczący "Kierunków rozwoju systemu FDIR oraz urządzeń z nim współpracujących..." [506kB]
Artykuł w czasopiśmie "URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI " nr 2 - 2019; dotyczący "Kierunków rozwoju systemu FDIR oraz urządzeń z nim współpracujących..." [713kB]