Minerały konfliktowe

Polityka stosowania „minerałów konfliktowych”

Firma MIKRONIKA popiera działania na rzecz zaprzestania używania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, tzw. materiałów konfliktowych, które są wykorzystywane do finansowania działań naruszających prawa człowieka.

MIKRONIKA oczekuje od swoich dostawców ustalenia źródła i pochodzenia minerałów, które są stosowane w ich produktach w celu sprawdzenia i potwierdzenia, że nie pochodzą one z terenów objętych działaniami wojennymi, a środki wydane w celu ich nabycia nie są wykorzystywane w celu finansowania grup zbrojnych z Demokratycznej Republiki Konga, krajów sąsiednich lub innych grup o charakterze zbrojnym.

Mianem „materiałów konfliktowych” określane są następujące minerały:

  • tantal
  • cyna
  • wolfram
  • i złoto

Stanowią one nieodłączną część wielu technologii, a wprowadzone do łańcucha dostaw przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystane do produkcji różnorodnych wyrobów. Zgadzamy się, że należy zajmować się problemami związanymi z odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu dostaw.

Firma MIKRONIKA nie dokonuje bezpośredniego zakupu minerałów od dostawców, ale wyroby dostarczane przez naszych dostawców mogą zawierać metale pochodzące z kopalni znajdujących się w Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiednich. Nasi dostawcy muszą wprowadzić zasady dotyczące bezpiecznego pozyskiwania minerałów, oraz dołożyć należytej staranności, aby realizować te zasady.

MIKRONIKA oczekuje od dostawców:

  • wyrobów nie zawierających minerałów konfliktowych
  • pozyskiwania materiałów i surowców od poddostawców przestrzegających zasad odpowiedzialności społecznej
  • wprowadzenia zasad dotyczących bezpiecznego pozyskiwania minerałów i że będą wymagać tego samego od wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw
  • przekazania, w stosownym czasie, wypełnionego szablonu EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting

W przypadku, gdy do firmy MIKRONIKA dotrze informacja, że dany dostawca nie spełnia tych oczekiwań, Zarząd spółki podejmie stosowne działania mające na celu rozwiązanie tej sytuacji, w tym ponowną ocenę stosunków z dostawcą.

Prezes Zarządu
Poznań, 18 grudnia 2015